*Glazyrina N. I., *Abolonin A. F., **Votoropin S. D.

*Mental Health Research Institute of TSC SB, Russian Academy of Medical Science Tomsk, Russia **‘NIIPP’ Federal State-Owned Unitary Enterprise Tomsk, Russia e-mail: vot@mail.tomsknet.ru

Abstract An increased abuse of psycho-active substances and narcotics along with inadequate treatment call for new approaches based on data-wave processes. A comprehensive study of effects of microwave resonance therapy on the development of withdrawal syndrome with 65 opiomania patients (ICD-10 Code F11.X; average age 23±3.2 years; average daily drug dose 12.3±4.6g of market opium). It has been established that the reduction of psychopathological symptomatology occurs faster with the application of microwave resonance therapy. The overall duration of abstinence syndrome and the medicines dosage reduce considerably.

ІНДИВІДУАЛЬНА АПАРАТУРА ДЛЯ Електрофізичні МОНІТОРИНГУ І КВЧ РЕФЛЕКСОФОРЕТІЧЕСКОЙ КОРЕКЦІЇ ПОРУШЕНЬ ГОМЕОСТАЗУ

Дмитрієв Б. В., покатає В. Н., Завгородній Л. Т., Колесніченко В. К., Мудрак Н. В., Орлова Л. Ф. ДКБ «Південне», м. Дніпропетровськ, Україна, тел. 38-47-92, e-mail: kbu@public.ua.net Козлов В. А., Кошарний В. Ф., Кошарний В. В. ДДМА, м. Дніпропетровськ, Україна, тел. 46-76-02 Яцуненко А. Г., Заболотний П. І. НТЦ “Рамед”, м. Дніпропетровськ, Україна, тел. 47-19-41, e-mail: anatoly@ramed.dp.ua


Анотація Розглядається застосування портативної апаратури КВЧ в поєднанні з іншими методами. Відзначається підвищення сумарного лікувального ефекту.

I. Вступ

В ході досліджень біоінформаційних процесів організму людини, було встановлено участь в них генеруються клітинами, під керівництвом ЦНС когерентних акустоелектричних хвиль, в діапазоні вкрай високих частот (КВЧ) [1].

Зовнішні і внутрішні фактори, що впливають на людину і викликають підвищене напруження функцій організму, на фізичному і нервноемоціональном рівні, іменовані стресом, порушують стан стабільності (Гомеостаз) організму. ЦНС прагне компенсувати підвищена напруга організму, перебудовуючи АЧХ біоінформаційного системи, на «стресовий діапазон», що приводить до локальному резонансам клітин., Посиленню біохімічних, гормональних та гуморальних процесів і підсилюють адаптацію до прикладеним збурень.

Адаптацію організму до стресів можна стимулювати лікарськими препаратами, не завжди нешкідливими, тому все більший інтерес проявляється до фізичних методів підтримки гомеостазу використовують в якості інформаційної та керуючої середовища шкірний покрив людини.

Частина нервових рецепторів шкіри “сфокусовано” в біологічно активних точках (БАТ) і рефлексогенних зонах. Такі точки і зони являють собою проектуються на шкірний покрив ділянки активної взаємодії зовнішнього середовища і внутрішнього органу в процесі фізіологічної адаптації.

З метою діагностики та лікування використовують, в першу чергу, 6 найбільш важливих БАТ: тонізуючу, седативну, стабілізуючу, співчутливу

і, так звані, точки «пособник» і «глашатай». Через перші п’ять точок виробляють лікувальний вплив. Через точку «глашатай» отримують інформацію про стан внутрішніх органів і таким чином діагностують психофізіологічний стан або захворювання [2].

Завдяки останнім розробкам в галузі радіоелектроніки з’явилася реальна можливість створення портативних індивідуальних лечебнодіагностіческой пристроїв, що використовують БАТ в якості інформаційних джерел та елементів впливу на організм.

II. Основна частина

Області БАТ характеризуються наявністю в них більш пухкої сполучної тканини, великої кількості нервових закінчень. Там же знаходиться певна кількість огрядних кліток (локальних регуляторів гомеостазу), реагують на внутрішні і зовнішні подразники.

Вплив електричних сигналів на шкіру в значній мірі визначається процентним вмістом в ній води. При електромагнітному опроміненні шкіри практично повністю все випромінювання поглинається в шарі товщиною 0,5-1 мм. Поглинання водою ЕМІ в шкірі в значній мірі визначається інтерференційними процесами, пов’язаними з локальними резонансами [3].

Організм можна розглядати як складний біоколлоід, «просочений» електролітами, який реагує на вплив постійного, змінного та імпульсного струмів від звукових до вкрай високих частот.

В основі фізіологічного та лікувальної дії постійного струму лежить скупчення у мембран протилежно заряджених іонів (інтерполярная поляризація), зміна кількісного і якісного співвідношення іонів (іонна кон’юнктура), переважання у катода одновалентних катіонів, а у анода – двовалентних аніонів (іонна асиметрія), що призводить до підвищення збудливості нервових закінчень у катода і зниження – У анода [4].

Під впливом постійного струму спостерігається відповідна реакція в глибоко розташованих у тканинах і органах нервових утворень, що відносяться до вегетативної нервової системи, регулюючої в основному діяльність внутрішніх середовищ організму.

Для досягнення збуджуючого впливу (при гіпофункції органів) призводять однохвилинний електризацію обраної точки, струмом 10-250 мкА при напрузі 1-9 В, змінюючи полярність струму через 10 сек.

Для отримання гальмівного ефекту і зняття болю змінюють полярність через 40 сек., А час дії збільшують до 5 хв. Можливо вплив імпульсним струмом протягом 5-10 хв. з частотою 8-10 Гц і 80-100Гц (негативних імпульсів в 2 рази більше ніж позитивних).

В кінці процедури опір БАТ знижується на 10-40 кОм, електропровідність збільшується на 20-60 мкА.

Після визначення реакції БАТ на стрес можна вибрати режим електропунктури відповідний тренуванні стійкості проти стресу. Організму притаманні реакції активації і тренування на помірні електричні ЕМІ і магнітні подразники [5].

Метод електролікування, заснований на сумісному впливі однонаправленої (постійного) або імпульсного гальванічного струму і вводяться в БАТ з його допомогою іонів лікарської речовини, називається мікроелектрофореза.

Препарат вводять з однойменного полюса, заряд якого такий же за знаком, як і в активної частини лікарської речовини. Лікарський засіб, що вводиться методом електрофорезу, накопичується в елементах шкіри та прилеглих елементах, утворюючи «депо».

При електрофорезі рефлекторне і гуморальну вплив струмів та іонів ліки обумовлює складне специфічну дію на шкірні рецептори, збудження яких передається в центральну нервову систему та вищі вегетативні центри. Крім того, велике значення має повільне всмоктування лікарської речовини з шкірного депо і більш тривале його виведення з організму [6].

Терапевтичний ефект при мікроелектрофореза може бути досягнутий при набагато меншому-(в 8 – 10 разів) кількості лікарської речовини.

Режими впливу при мікроелектрофореза аналогічні дії гальванічного струму. Циклограма і режим роботи (постійний або імпульсний), вибирається індивідуально.

Необхідно уникати пробою шкіри за рахунок високої напруги і теплового пробою.

В якості лікувальних впливів на БАТ можуть застосовуватися магнітні поля (МП) мають тривалим післядією, а також забезпечує потенціювання у воді лікарських препаратів і ЕМІ [7].

Найбільш універсальним засобом діагностики, адаптації до стресів і лікування є ЕМІ в діапазоні частот 20-300 ГГц.

При стресових впливах і патологічних змінах в організмі біоінформаційні акустоелектричні коливання порушуються. Завдання КВЧ впливу полягає в компенсації загасання і відновленні АЧХ організму, аж до клітинних структур. Це призводить до нормалізації функцій мембран і, як наслідок, до одужання організму.

Основні терапевтичні ефекти впливу КВЧ при відсутності протипоказань виглядають наступним чином:

-Підвищення імунного статусу організму;

-Антистресову дію;

– Противоболевое та протизапальну дію;

-Радіопротекторну дію;

-Полілечебний ефект [8].

Для забезпечення найбільшого терапевтичного ефекту необхідно використовувати індивідуально підібрані частоти КВЧ-діапазону з довжиною хвилі: 7,1; 5,6, 4,9, 2,0 мм та ін, оптимізувати їх доставку до внутрішніх структурам організму, використовувати багатоканальну КВЧ апаратуру. Крім широко використовуваної частотної модуляції доцільно застосовувати режими амплітудної та фазової модуляції. Ряд досліджень показує, що терапевтичний ефект КВЧ-впливів істотно посилюється при їх амплітудної модуляції частотами, відповідними альфа, бета і тетарітмам головного мозку [9].

При впливі ЕМВ на БАТ здійснюється мікромасаж клітинних структур в зоні його дії, відбувається модуляція електричних сигналів, а також орієнтація іонних потоків відповідно до прикладеним полем. Одночасно забезпечується потенціювання іонами примусово вагається кластерів води [10]. Під дією КВЧ значно посилюється вплив лікарських препаратів мікроелектрофореза з зменшенням їх дози (пеніцилін в 2 рази, новокаїн в 6 разів і т.д.). При впливі на БАТ шумовим КВЧ сигналом коливальні системи в прилеглій зоні реагують на ті частоти спектра, які відповідають їх резонансним, внаслідок чого загасання сигналу зменшується. У поширенні КВЧ сигналу грає роль коливання в звуковому діапазоні частот скелетних м’язів, що приводять до скорочення з тією ж частотою судин, капілярів, нервових закінчень, мембранних перегородок і т.д. Векторне додавання КВЧ і звукових, електричних коливань призводить до можливості стохастичного резонансу. В процесі переміщення низькочастотної хвилі з накладеним КВЧ сигналом вздовж судин резонанс може відбуватися в тих областях, для яких сумарне значення амплітуди коливань перевищить порогове значення енергії збудження клітинних структур. Завдяки цьому, ефект впливу мм-хвиль значно зростає.

Для мікроелектрофореза, поєднаного з ЕМВ, необхідно використовувати воду з мінімальною кількістю важких ізотопів (дейтерій, тритій) з відповідною молекулярною структурою, що значно збільшує терапевтичний ефект [11].

Використовуючи властивості постійного, імпульсного струму, електрофорезу, КВЧ-терапії була розроблена апаратура фізико-хімічної рефлексотерапії. При цьому для порушення використовується струм негативної полярності (Катод), а для гальмування – струм позитивної полярності (анод) [12].

Розроблена апаратура вирішує наступні завдання:

– Вибір точок БАТ і ліків для діагностики та лікувального впливу;

– Проведення в автоматичному режимі дозованого лікувального впливу, згідно з алгоритмом і циклограмме роботи;

– Відображення і запам’ятовування штатних і позаштатних режимів функціонування.

На малюнку зображена структурна схема апаратури і розріз однієї з капсул. Апаратура містить: капсули 1, 2, в яких розташована гідрофільна прокладка 3, насичена лікарським розчином. У дні капсули 2 є конусоподібний елемент 4 з осьовим каналом 5 діаметром 0,3 –

0, 5мм. Вище гідрофільної прокладки розташований електрод 6, який має висновок з капсули через отвір в кришці 7. Капсула виготовлена з діелектричного матеріалу, наприклад фторопласта, оргскла, ебоніту. Між кришкою 7 і електродом 6 розташована пружина 8. Прокладка 3 виконана з пористого матеріалу (бавовна, т.д.). В капсулах 1, 2 додатково введені два допоміжних електрода 10, які видають інформацію про наявність (відсутність) ліків. Діелектричний хвилевід 11 служить для подачі ЕМІ КВЧ. Голчастий електрод з цирконію 12, з опорною шайбою і електричним висновком, який виступає під конусоподібним елементом 4 на 0,2 0,5 мм є лікувальним. Опорні елементи корпусу забезпечують потрібну глибину введення голчастого елемента 12 в БАТ. Хвилевід 11 відстоїть від поверхні тіла на відстань 1/4 довжини хвилі. Електрод 12 виготовлений з цирконію, одного з найбільш корозійно-стійких металів, він володіє антисептичними властивостями. Всі чотири електрода капсул 1 і 2 пов’язані послідовно з комутатором 14, блоком управління 15, що містить елементи управління і мікроконтроллер. У свою чергу блок 15 управляє аналізатором сигналів 16, генератором КВЧ 17, с модулятором працюють з хвилеводами 10, генератором імпульсів 18, таймером 19, формує циклограму роботи системи, і блоком діагностики 20, який пов’язаний з усіма блоками. Блок управління 15 через комутатор 14 пов’язаний з електродами пошуку 21,22 і лікувальними електродами 23, 24. Лікувальні електроди мають форму дисків з голчастим елементом в центрі, товщина диска 5-7 мм, діаметр 20 жовтня мм, виготовлений з цирконію або зі срібла, міді, цинку і т.д. Вибір металу в значній мірі пов’язаний дефіцитом елементів в організмі людини. Блок індикації 25 має світлову і звукову індикацію різних режимів роботи пристрою. Джерело живлення 9 містить акумуляторний елемент, перетворювач напруги, джерело струму і елемент контролю напруги.

Як КВЧ апаратури з успіхом застосовуються генератори, випромінювачі та хвилеводні тракти апаратури «Рамед-експерт».

Рис. 1. Індивідуальна апаратура для КВЧ рефлексофоретіческой корекції

Fig. 1. Personal device for EHF reflexophoretic correction

Режим використання апаратури встановлюється лікарем на основі норм, затверджених Міністерством охорони здоров’я.

Лікар обстежує хворого, проводить пошук ВАТ, призначає лікарські сполуки, дає рекомендації по їх введенню в капсули, встановлює режим роботи всіх блоків пристрою, режим роботи всіх електродів, діагностичних параметрів і вводить їх в пам’ять блоку управління 15. Під час лікування вводять в капсули ліки, встановлюють і закріплюють лікувальні електроди і капсули за допомогою липкої стрічки, включають апаратуру. Подальша робота в автоматичному режимі. При цьому пристрій, по-перше, діагностує блоком 20 присутність ліки, початковий рівень опору ВАТ при впливі на них постійним струмом 10 мкА, контролює режим дії генераторів і інших вузлів і дає дозвіл блоку управління 15 на початок роботи. Після виконання заданої циклограми робіт, тобто введення потрібної кількості ліків, дії КВЧ-сигналу, імпульсів потрібної полярності і частоти, дії постійного струму і т.д. апаратура автоматично вимикається, з подальшим повторенням циклу КВЧ лікування проводиться при довжині хвилі 5,6 мм або 7,1 мм з потужністю регульованого вихідного сигналу до 50 мкВт / см2. Циклограма роботи підбирається індивідуально. Крім того, апаратура має можливість здійснювати через лікувальні електроди 23,24, голчасті електроди 12 капсул 1, 2 вплив на ВАТ постійним струмом 10-500 мкА при напрузі до 9 В, імпульсним з частотою від 5 доЮО Гц, у режимі роботи задається лікарем.

Запропоновано апаратура, в якій завдяки застосуванню ЕМІ КВЧ, в поєднанні з гальванотерапія, мікроелектрофореза і електро-рефлексотерапією істотно підвищується сумарний лікувальний ефект. Апаратура в силу своєї портативності може бути рекомендована для індивідуального використання, в тому числі і при знятті стресів для людей екстремальних професій.

IV. Список літератури

1. Девятков Н. Д. та ін ММ хвилі і їх роль у процесах життєдіяльності. М.: Радіо і зв’язок, 1991 р.

2. Вельховер Є. С., Кушнір Г. В. екстерорецепторов шкіри. Кишенев: Штініца, 1989 р.

3. Портнов Ф. Г. Електропунктурна рефлексотерапія. Рига, 1986 р.

4. Волков Є. С., Влялько В. І. Електрика на службі здоров’я. К.: Здоров’я, 1989 р.

5. Уколова М. А. та ін До теоретичного обгрунтування неспецифічної терапії пухлин. Ростов-на-Дону, 1971р.

6. Улащік В. С. Теорія і прктики лікарського електрофорезу. Мінськ, 1976 р.

7. Прессман А. С. Електромагнітіческіе поля і жива природа. М., 1968 р.

8. Бецко О. ВЛебедева Н. Н. Біологічні ефекти міліметрових хвиль низької інтенсивності –

В кн.: 12-я Міжнародна Кримська конференція “НВЧ техніка і телекомунікаційні технології” (КриМіКо’2002). Матеріали конференції [Севастополь, 9-13 вересня 2002 р.]. – Севастополь: Вебер, 2002, с. 67-71. ISBN 966-7968-12-Х, IEEE Cat. Number 02ЕХ570.

9. Яцуненко А. Г., Заболотний П.І. Сучасні тенденції в проектуванні апаратів для КВЧ-терапії.

– В кн.: 13-а Міжнародна Кримська конференція “НВЧ техніка і телекомунікаційні технології” (КриМіКо’2003). Матеріали конференції [Севастополь, 8-12 Вересень 2003]. – Севастополь: Вебер, 2003. ISBN 966-7968-26-Х, IEEE Cat. Number 03ЕХ697.

10. Штрубе Ю., Штольц П. Електромагнітні структурні відображення, як дію принципу передачі інформації при потенціювання ліків. Biologische Medizin, № 6, 1999 р.

11. Бердишев. Аквабіотіка наука про роль води в життєвих процесах. Збірник наукових праць «Інформенергетіка III тисячоліття». Київ: 3AT «Коло», 2003 р.

12. Патенти Україна КЛ А61 № 1/30, № 30636А, № 52094, № 31704А.

PORTABLE DEVICE FOR ELECTROPHYSICAL MONITORING AND EHF REFLEXOPHORETIC CORRECTION OF HOMEOSTASIS DISTURBANCES

Dmitriyev В. V., Zavgorodniy L. Т., Pokatayev V. N., Kolesnichenko V. K., Mudrak N. V., Orlova L. F. ‘Yuzhnoye’ SDO, Dnipropetrovsk, Ukraine phone +380 (562) 384792; e-mail: kbu@public.ua.net Yatsunenko A. G., Zabolotnyy P. I.

‘Ramed’ CTC, Dnipropetrovsk, Ukraine phone +380 (562) 471941, e-mail: anatoly@ramed.dp.ua Kozlov V. A., Kosharnyy V. F., Kosharnyy V. V. Dnipropetrovsk State Medical Academy Dnipropetrovsk, Ukraine, phone +380 (562) 467602

Abstract The paper discusses the available techniques and equipment for electrophysical monitoring of human stress. The portable device comprises a microwave oscillator, electric reflex therapy and phoretic equipment used to influence skin BAPs for the purposes of treatment and diagnostics. A comprehensive approach provides for efficient triggering of adaptive reactions of human body to stress. Basic principles behind the design of this device are analyzed.

Джерело: Матеріали Міжнародної Кримської конференції «СВЧ-техніка і телекомунікаційні технології», 2003р.