Омелянюк І. В. НПП “Квант-Ефір” а / я 359, вул. Димитрова 5, Київ, 03150, Україна Тел.: +38-044-2277010, 2528199, факс: +38-044-2207474, e-mail: office@kvant-efir.com.ua http://www. kvant-efir. сот. иа Іщук В. А. Концерн радіомовлення, радіозв’язку та телебачення Київ, Україна

Анотація Проводиться аналіз початкового, але бурхливого етапу впровадження в Європі та світі багатоканального і багатофункціонального цифрового ефірного наземного телемовлення стандарту DVB-Т. Висвітлюються показники ефективності для економіки держави, привабливості для населення впровадження цього стандарту. Представлений варіант концептуального плану впровадження багатофункціонального цифрового ефірного телерадіомовлення.

I. План впровадження DVB-Т в Україні

Був розроблений техніко-економічний проект (бізнес-план). Цей проект передбачав поширення по всій території Україні 5 безкоштовних телепрограм і 5-7 стереорадіопрограмм та інтерактивних інформаційних доповнень, а також 2-х пакетів по 5 високорейтингових платних телепрограм. Економічна ідея цього проекту поступовий, протягом 5 років, охоплення цифровим телебаченням всієї Україні, враховуючи існуючу на сьогоднішній день різницю доходів серед різних прошарків населення і різними регіонами.

Наступним кроком у впровадженні цифрового ефірного телебачення в Україну стали розробка та впровадження Концерном РРТ спільно з НПП “КвантЕфір” пілот-проекту дослідної зони цифрового мовлення у м. Києві. Під час проведення тестових випробувань з участю “Квант-Ефіру», Концерну РРТ та інших зацікавлених організацій був проведений цілий ряд заходів. Серед них: оцінка планової зони покриття передавача, виконання лабораторних і польових випробувань і експериментів з системою формування мультиплексу та передавальним обладнанням, проведення вимірювань зони покриття. Були також проведені заходи з метою визначення потенційних можливостей системи цифрового мовлення DVB-Т, особливостей використання сигналів із застосуванням COFDM-модуляції, вибору оптимальних параметрів передавального і приймального обладнання, вирішення питань сумісності з існуючими телевізійними і телекомунікаційними системами, з’ясування можливостей використання існуючого обладнання і необхідності його модернізації для цього.

II. DVB-Т передавач

В рамках цього проекту, силами нашою компанією було розроблено та виготовлено експериментальний зразок передавача DVB-Т. В якості активних елементів, включаючи вихідні потужні каскади, використовувалися напівпровідникові прилади LDMOS і MOS-FET транзистори. На сьогодні «КвантЕфір» розробив нову лінійку передавачів повністю на LD-MOS транзисторах, що забезпечують високу енергоефективність, компактність, а також підвищену надійність і довговічність.

Передавачі можуть працювати як в цифровому, так і в аналоговому режимах, що є вкрай важливим на етапі переходу від аналогового до цифрового мовлення. Декількома провідними комерційними телекомпаніями в 2002-2003 роках прийнято рішення про заміну застарілих аналогових передавачів та встановлення нових саме таких, що дозволяють працювати як в аналоговому, так, в перспективі, і в цифровому режимах.

Для мінімізації спотворень в підсилювальному тракті цифрового передавача і поліпшення вихідний фільтрації, на проміжній частоті здійснюється нелінійна і лінійна предкоррекція COFDM-сигналу за допомогою аналогового або цифрового предкорректора. Для придушення позасмугових складових на виході використовується 6-ти резонатора смуговий фільтр, який забезпечує відповідність спектра вихідного сигналу вимогам стандарту для роботи в сусідньому з аналоговим каналі. У разі необхідності передбачено застосування 8-ми резонатора фільтра для забезпечення відповідності вимогам стандарту для критичних випадків (Critical mask).

Перший цифровий передавач встановлений на вежі Київського ТелеРадіопередающего Центру і працює на загальну антену з аналоговим передавачем ДМВ-діапазону. Висота установки антени 240 м.

III. Вибір частоти

Для проведення випробувань цифрового передавача в «екстремальних» умовах, фахівцями Держкомзв’язку України та Державного центру радіочастот було запропоновано 51 телевізійний канал (714МГц). На сусідніх 50 і 52-м каналах ведуть трансляцію потужні аналогові передавачі, відповідно 10 та 5 кВт.

Практичні дослідження підтвердили відсутність інтерференційних спотворень при поширенні сигналів через ефір як для цифрового з боку аналогових, так і для сусідніх аналогових каналів з боку цифрового.

IV. Зона покриття

З метою оцінки зони покриття передавача були проведені розрахунки для трьох варіантів прийому: на стаціонарну, портативну зовнішню і кімнатну антени для 50% місць і 50% часу, після чого зроблені виміри в ряді контрольних точок. Перевірка можливості прийому проводилася в межах розрахункової зони покриття з використанням, як спеціального вимірювального устаткування, так і абонентських приймачів різних фірм. Було проведено більше 30 вимірів, які в цілому підтвердили результати розрахунків.

V. одночастотних ретрансляторів та інші розробки

В рамках проекту досвідченого мовлення фахівцями «Квант-Ефіру» був розроблений і випробуваний цілий ряд пристроїв і засобів. Зокрема, успішно пройшли випробування одночастотного ретранслятора, які підтвердили високу ефективність застосування таких пристроїв для забезпечення покриття в тіньових зонах, де прийом на кімнатні антени важко або взагалі неможливо. Застосування таких ретрансляторів у багатьох випадках є економічно більш доцільним, ніж побудова синхронних мереж (SFN).

Закінчена розробка сервера електронного програмного гіда EPG і редактора сервісної інформації DVB потоку. Завершено створення IP-DVB шлюзу для забезпечення технічної реалізації надання додаткових послуг в DVB-T мультиплексі. Триває розробка сервера інтерактивних програм на базі відкритої платформи МНР (мультимедійної домашньої платформи). Більш докладно з цими та іншими розробками можна ознайомитися на веб-сайті «КвантЕфіра».

Вичерпна інформація про результати проведення програми тестового мовлення наведена у звіті, переданому замовнику Концерну РРТ.

VI. Перспективи розвитку цифрового мовлення

Тепер про перспективи розвитку цифрового мовлення в Україні.

Маркетингові дослідження показали, що в даний час ринок цифрового ефірного телебачення в Україну більш перспективний, ніж у західноєвропейських країнах. Це обумовлено незначним присутністю на українському ринку кабельного (близько 10%) і супутникового (близько 2-3%) телебачення, а також майже дворазовим зростанням за останні 2 роки рекламного бюджету телебачення.

Події в області цифрового мовлення в Європі та у світі дали поштовх наступного етапу розробки концепцій для Україні. Стало можливим проаналізувати і врахувати досвід впровадження DVB-Т у Великобританії, Іспанії, Австралії та інших країнах. Додатково проведені аналізи сучасних цін на передавальне обладнання, прийомні тюнери (ціни знизилися до 100-150 доларів протягом 2-х років), цін за трансляцію високорейтингових телепрограм, які також знизилися. Враховано зростання попиту в Україну на мобільні інформаційні послуги (Інтернет, SMS та інші).

Сьогодні техніко-економічна концепція 2000 доопрацьована. Найважливіші відмінності від попереднього варіанту концепції полягають в наступному:

– Збільшення майже в 3 рази кількості безкоштовних телепрограм;

– Зменшення абонплати за пакет додаткових (11-12) високорейтингових програм;

– Збільшення кількості інформаційних доповнень до телепрограм (Інтернет, реклама і т.п.) з урахуванням зростання можливостей технічних засобів.

впровадження нових напрямів і видів послуг, зокрема мовлення для мобільних об’єктів.

План створення загальнонаціональної багатофункціональної мережі цифрового ефірного телебачення в Україні передбачає:

– Закріплення по всій території Україні частотних присвоєнь для потреб цифрового ефірного мовлення стандарту DVB-Т для забезпечення трансляції близько 30 телепрограм та 10 радіопрограм, а також інтерактивних додатків (Інтернет, електронна пошта, розширений телетекст, прогноз погоди, електронний гід програм, інтерактивна реклама, інтерактивне навчання тощо);

резервування для потреб трансляції загальнонаціональних громадських та державних телепрограм (наприклад “Культура”, “Освіта”, “Парламент” (“Верховна Рада”)), громадських і комерційних регіональних телепрограм по 1-2 частотному присвоєння (мультиплекс) на всій території Україні.

VII. Висновки

На сьогоднішній день, в результаті робіт, проведених в рамках тестового мовлення, напрацьований значний обсяг інформації для розробки стратегічних документів стосуються цілеспрямованого впровадження нових технологій цифрового мовлення в Україні. Ініційована розробка державної програми поетапного впровадження цифрового мовлення з визначенням наземного ефірного мовлення в якості пріоритетного напряму.

Впровадження цифрового наземного мовлення стандарту DVB-Т може стати для України більш вигідним, ніж для багатьох західноєвропейських розвинених країн за такими основними причинами:

– В даний час більшість (85-90%) населення приймає аналогові ефірні телепрограми і тільки 10-15% населення користуються кабельним або супутниковим телебаченням, на відміну від Західної Європи, де супутникове і кабельне телебачення набагато більш поширені;

поступова заміна застарілого аналогового передавального обладнання в передавальних центрах Концерну РРТ на сучасне твердотільне цифрове обладнання дозволить значною мірою скоротити енергоспоживання, є критичним фактором;

– Високі темпи розвитку ринку телекомунікаційних та інших інформаційних послуг (в Україні показники в кілька разів перевершують західноєвропейські) роблять ринок вельми привабливим для інвестиційного капіталу. Таким чином, в Україну зроблені перші практичні кроки по впровадженню цифрового наземного телемовлення стандарту DVB-Т, які дозволять розпочати створення національної цифровий трансляційної мережі з використанням вітчизняного наукового та виробничого потенціалу.

VIII. Література

1. Freeview Launches. / / Digital News Magazine. 2002. С. 1-2

2. Омелянюк І. В., Здольник М. І. Цифрове телебачення-технологічна революція в інформатиці на початку трерьего тисячоліття. / / Телерадіокур’єр. 2000. № 16.-С. 81-84

3. Бітелева А. Проект цифрового ефірного телебачення на Україну. / / Долина. 2001. № 8. С. 48-50.

EMERGENCE AND PROSPECTS OF DIGITAL TV IN UKRAINE

Omelyanyuk I. V.

‘Kvant-Efir’ Research & Production Enterprise

PO Box 359, 5 Dimitrova St., Kyiv 03150, Ukraine phone 38-044-2277010, 2528199, fax +38-044-2207474 e-mai:l office@kvant-efir. com. ua http://www. kvant-efir. com. ua Ishchuk V. A.

Radio and Television Broadcasting Concern Kiev, Ukraine

Abstract The global onrush of the DVB-T multichannel and multipurpose terrestrial digital broadcasting is described. The efficiency indicators of the DVB-T standard for national economies and its market potential are outlined. A conceptual plan for the implementation of multipurpose terrestrial digital broadcasting is presented.

A business plan was developed in 2000 envisaging the distribution in Ukraine of five free TV channels and 5-7 radio channels with interactive additions plus two packages of five subscription channels each. The idea behind this business plan was to introduce digital TV over the whole territory of Ukraine with regard to varying levels of income between the population in different areas of the country.

The next stage was a pilot project for digital TV in Kyiv developed by the RRT Concern and ‘Kvant-Efir’. At the field test stage the transmitter coverage area was estimated, the coverage area was measured, a number of experiments were held. The issue of compatibility with the existing systems was also investigated.

A prototype DVB-T transmitter was manufactured by ‘KvantEfir’ using LD-MOS and MOSFET transistors for output elements. A new line of LD-MOS transistor-based transmitters has been developed by ‘Kvant-Efir’ offering small size and reliability. Several leading private TV companies decided in 2002-2003 to substitute their obsolete transmitters with those produced by ‘Kvant-Efir’ in view of the combined analog/digital operational mode provided by new devices. The first digital transmitter was installed on the mast of the Kyiv Broadcasting Center at the height of 240m. Its operation at the 51st channel showed no traces of interference beat from the adjacent powerful analog transmitters broadcasting at the 50th and 52nd channels.

Several other devices have been developed by ‘Kvant-Efir’, including a single-frequency repeater, electronic channel guide and DVB service data flow editor. For more information please visit our web site at http://www.kvant-efir.com.ua

The initial business plan has undergone considerable modifications and at present envisages the following:

•       a threefold increase in free channels;

•       cutting subscription fees for the additional channel package;

•        more additional services (Internet, advertising, mobile broadcasting, etc.).

The national plan for deploying a national multipurpose terrestrial digital TV network in Ukraine comprises the following:

•       frequency allocation for the DVB-T broadcasting purposes (approx. 30 TV and 10 radio channels plus Internet, e-mail, enhanced teletext, weather forecast, interactive studies, etc.);

•       reserving frequencies for national and local public channels. The rapidly developing telecommunications market in

Ukraine (at the rate of growth that several times exceeds that of Western Europe) presents a lucrative investment opportunity.

Джерело: Матеріали Міжнародної Кримської конференції «СВЧ-техніка і телекомунікаційні технології», 2003р.