Кулагін О. П., Еремко В. Д.

Інститут радіофізики та електроніки ім. А. Я. Усикова Національної Академії наук України вул. Академіка Проскури, 12, Харків 61085, Україна Fax: 38-0572-441-105 E-mail: eremka@ire.kharkov.ua

Введемо безрозмірну змінну:

де Uнкритична різниця потенціалів між анодом і катодом (напруга відсічення).

Тоді в безрозмірному вигляді можна записати:

I

У графічній формі вираження (6), (17), (18), (20) представлені на рис. 1а, б.

На рис.1а нанесені характеристики магнетронів, які працюють в ж-режимі на 0-й просторової гармоніці: класичних (хрестики) і некласичних (кружечки режим «слабких полів»). Як видно з рис.1, для класичних магнетронів характерно: h = В / Внн критичне магнітне поле) і Ь = В / В1 > 3-3.5. Іншою важливою особливістю таких приладів є співвідношення: з>

0. 6-0.7 (див. Таблицю 1, [4]).

Параметри некласичних магнетронів, які працюють в режимі «слабких полів» наведено в Таблиці 2. Експериментальні дані під номерами 14 взяті з роботи [4], під номером 5 з [5], під номером 6 з [10]. Робочі точки нанесені на рис. 1а. На рис. 1Ь нанесені характеристики «некласичних» магнетронів в режимах просторових гармонік (трикутники) [11].

Таблиця 1.

Число

Резо

на

торів

Число

Варіано

ций

ВЧ

поля

Діаметр

анода,

мм

Діаметр

катода,

мм

а

Робоче

напря

жение,

кВ

Робоче магнітне поле, Т

Максі

мальний

ккд,%

Довжина

хвилі,

мм

1

22

11

1.27

0.83

0.65

8-13

2.5

15

3.3

2

22

11

0.96

0.63

0.65

8-13

3

15

2.5

Таблиця 2.

Число

Резо

на

торів

Число

Варіано

ций

ВЧ

поля

Діаметр

анода,

мм

Діаметр

катода,

мм

а

Робоче

напря

жение,

кВ

Робоче магнітне поле, Т

Максі

маль

ний

ккд,%

Довжина

хвилі,

мм

1

22

11

3.48

1.57

0.45

14-22

0.57-0.82

16

5.7

2

22

11

2.36

1.07

0.45

12-16

0.73-0.94

9.5

3.9

3

22

11

1.61

0.78

0.45

17-19

1.4-1.6

2.5

2.8

4

22

11

3.12

1.02

0.32

2.1-2.5

0.22-0.27

10

12.9

5

22

11

3.59

1.62

0.45

19

0.71

16.7

5.7

6

22

11

2.2

1.0

0.455

0.7

0.25

30

15.7

З малюнків 1а, b видно, що робітники точки всіх «некласичних» магнетронів (і в режимі «слабких полів» і в режимі «просторових гармонік») знаходяться поблизу кривих дрейфово-орбітальних резонансів, відповідних нізкоорбітному нагоди. Для них виконується Ua>Uw. Крім того для цих приладів характерно: 0.3 <