Схема електрична принципова УВЧ приведена на рис. 1. Передпідсилювач призначений для використання в складі переносного радіоприймача, що використовує в якості антени короткий відрізок мідного дроту діаметром 2 мм. Смуга пропускання підсилювача складає 100 кГц … 50 МГц, що дозволяє отримати непогане значення ефективної чутливості в широкому діапазоні частот.

Рис. 1. Схема УВЧ

Зазначена вище смуга пропускання отримана завдяки тому, що транзистор V Г1 має гальванічну (безпосередню) зв’язок з другим транзистором підсилювача. Негативний зворотний зв’язок між каскадами здійснюється через резистори R4, R6. При відсутності негативного зворотного зв’язку УВЧ має достатньо великий коефіцієнт передачі, тому фактичний коефіцієнт передачі буде визначатися ставленням опорів резисторів R6, R4. Для живлення підсилювача бажано використовувати окреме джерело постійного струму (батарея).

Автор статті – В. Дубінін.

Стаття опублікована в РЛ, № 10,2003 р.