Воробйов Г. С., Рубан А. І., Петровський М. В. Сумський державний університет вул. Римського-Корсакова 2, Суми-244007, Україна тел.: 0542-39-23-72, e-mail: vp@sumdu.edu.ua

Анотація Наведено результати експериментальних досліджень електродинамічних властивостей відкритого резонатора з металодіелектричних структурою, який може бути використаний при побудові нових модифікацій селективних пристроїв і пристроїв електроніки КВЧ.

I. Вступ

В останні роки значна увага приділяється питанням мікромініатюризації приладів дифракційної електроніки [1], шляхом застосування просторово-розвинутих періодичних металодіелектричних структур (МДС) типу діелектричний шар (резонатор) стрічкова дифракційна решітка (ДР) [2], такі структури мають широкими функціональними можливостями в плані побудови нових модифікацій джерел коливань КВЧ: черенковскіе і дифракционно-черенковскіе генераторів. Енергетичні характеристики найпростіших МДС достатньо вивчені теоретично і шляхом експериментального моделювання [3-5]. Проте практичний інтерес представляють більш складні електродинамічні системи, утворені, наприклад, відкритим резонатором (ОР), в обсязі якого розташована МДС. Такі системи є базовими при створенні селективних і генераторних пристроїв КВЧ.

II. Основна частина

Досліджувана електродинамічна система схематично представлена ​​на рис.1. Вона містить від

Тут М магнітний момент диполя, с швидкість

світла, R відстань від початку координат до точки спостереження. Якщо припустити, що точка введення електрона знаходиться значно лівіше початку координат, то гамільтоніан слід взяти у вигляді

Джерело: Матеріали Міжнародної Кримської конференції «СВЧ-техніка і телекомунікаційні технології», 2003р.