Генератор виробляє синхронізовані коливання трьох форм: прямокутної, трикутної та синусоїдальної (рис. 59) [21]. Його основу складає замкнута релаксаційна схема, утворена пороговим пристроєм на елементах DD1.1 і DD1.2 і інтегратором на елементі DD1.3. Елемент DD1.4 виконує функцію перетворювача трикутних коливань в синусоїдальні.

Для роботи генератора використовуються різні ділянки передавальної характеристики КМОП елементів. Так, для роботи порогового пристрою і інтегратора використовується лінійна ділянка передавальної характеристики.

Як в цілому працює генератор? Вихід інтегратора з’єднаний через резистор R3 зі входом порогового пристрою, тому, коли на виході порогового пристрою напруга високого рівня, то через резистори R5 і R6 заряджається конденсатор С4, в результаті чого на виході інтегратора змінюється зі швидкістю, яка визначається постійною часу ланцюжка RSR6C4. Коли ж напруга на виході інтегратора досягне порогу спрацьовування порогового пристрою і на його виході з’являється напруга низького рівня, інтегрування відбувається в зворотному напрямку. Таким чином, на виході порогового пристрою формуються прямокутні імпульси, а на виході інтегратора – трикутної форми.

Рис 59. Функціональний генератор: а – схема, б – монтажна плата

Коливання трикутної форми надходять на вхід перетворювача, що представляє собою підсилювач з нелінійної симетричною передатною характеристикою. Подстроечньім резистором R7 рівень вхідного трикутного напруги встановлюють таким, щоб «верхівки» цієї напруги виходили ла нелінійний ділянку характеристики елемента і згладжувалися. При цьому на виході перетворювача формується сигнал, наближений до синусоїдальної, коефіцієнт гармонік якого становить близько 5%.

При налагодженні генератора резистором R7 встановлюють такий режим роботи елемента DD1.4, при якому на його виході виходить синусоїдальна напруга з мінімальними спотвореннями. Резистором R1 домагаються симетричного як трикутного, так і синусоїдальної напруги.

Частоту генератора можна в широких межах змінювати резисторів R5, тому його можна замінити змінним, розмістити на передній панелі генератора і постачити шкалою. Живити генератор слід обов’язково стабілізованою натягом. Виходи генератора розраховані на підключення навантаження яе Мена 10 кОм.

Література: І. А. Нечаєв, Масова Радіо Бібліотека (МРБ), Випуск 1172, 1992 рік.