Застосування імпульсних стабілізаторів значно підвищує ККД джерела живлення. Мікросхема таймера дозволяє виконати на ній стабілізатор з широтно-імпульсною стабілізацією вихідного напруги. Варіант такої схеми наведений на рис. 5.32 [Л48]. Елементів, показаних на ній пунктиром, в оригіналі немає, але тим не менше їх краще поставити (С2 служить для фільтрації ВЧ-перешкод, a R5 прискорює виключення транзистора ѴТ2). До того ж в якості VD2 краще використовувати діоди Шотки, а транзистори ѴТ2, ѴТЗ замінити більш швидкодіючими – це дозволить підвищити робочу частоту перетворювача з 1 кГц до 20-100 кГц. Для частоти перетворення 1 кГц (при струмі в навантаженні 200 … 300 мА) котушка дроселя L1 намотана на ферито-вом кільці з зовнішнім діаметром 10-15 мм проводом ПЕВ 00,6-0,8 мм до заповнення магнітопровода.

Харчування мікросхеми стабілізовано стабілітронів VD1 При цьому вхідна напруга перетворювача може бути від 20 до 50 В (чим воно більше, тим більше ККД схеми), а вихідна регулюється в широких межах резистором R8.

Рис. 5.32. Схема широтно-імпульсного стабілізатора напруги

Номінал додаткового резистора R9, знаючи максимальну напругу на виході (Uнмах), можна обчислити за формулою:

Література:
Радіоаматорам: корисні схеми, Книга 5. Шелестов І.П.