В. Т. Лобач, М. В. Потіпак Таганрозький Державний Радіотехнічний Університет Таганрог, Ростовська обл., Росія E-mail: michelsonOO@mail.ru

Анотація-Досліджуються особливості відображення радіолокаційних сигналів квазіперіодичні поверхнею в декаметровому діапазоні довжин хвиль. Аналізується форма відображеного сигналу при використанні в якості зондуючого складного, погодженого з частотним коефіцієнтом відбиття поверхні, сигналу. Проведено моделювання радіолокаційного відображення сигналів схвильованої морською поверхнею. Обговорюються відмінності результатів моделювання від аналітичних рішень.

I. Вступ

Підвищення роздільної здатності по просторовим координатам радіолокаційних систем зондування морської поверхні є особливо актуальним завданням в діапазоні декаметрових радіохвиль. Такі системи дозволяють реалізовувати ефективні алгоритми дистанційного моніторингу параметрів схвильованої морської поверхні / 1 /. Особливості формування просторово-часової структури відображених полів декаметрового радіодіапазону і статистичні характеристики радіолокаційних відбиттів простих зондувальних сигналів досліджені в роботах / 2, 3 /.

II. Основна частина

Резонансний характер відображення радіосигналів квазіпериодичним поверхнями дає можливість синтезу оптимальних, складних сигналів, що поліпшують технічні та експлуатаційні характеристики радіолокаційних систем зондування водних поверхонь.

В роботі / 4 / показано, що при відображенні електромагнітних хвиль поверхнею, що задовольняє обмеженням методу малих збурень / 1 / і представленої лінійної моделлю Лонге-Хіггінса / 5 /, заданої сумою плоских хвиль, що мають різні амплітуди atv, Частоти / / /, напрямку поширення yv відносно осі Ох і випадкові початкові фази s /v, Коефіцієнт відбиття можна представити у вигляді

де Qмасштабний коефіцієнт, z0висота розташування приймача, мм2дисперсія ординат поверхні, р1= 2я / А1хвильове число поверхневої хвилі; Л, довжина поверхневої хвилі.

У цих умовах завдання оптимізації зводиться до вибору оптимального сигналу, спектральна щільність якого S (i (o) з точністю до постійного множника В і множника затримки є комплексно спряженої функцією по відношенню до частотного коефіцієнту відбиття поверхні ^, (г ®), тобто

Рис. 6. Просторові функції невизначеності для різних зон

IV. Список літератури

[1] Ksendzuk А. V., Volosyuk, V. К, EskovS. N. Optimal estimation of the radar cross-section for the stochastic surface models.MMSMWsymposia.Kharkov, Ukraine.2001.P. 438-441.

[2]  Ksendzuk A. V. Statistical Characteristics of the Received Signal for Stochastic Surface Models.GEO-SPATIAL INFORMATION SCIENCE, 2002 Vol.5 No.1, pp 22-28.

OPTIMISATION TRANSMITTER-RECEIVER LOCATION IN BISTATIC SAR

Ksendzuk A. V.

National aerospace university “KhAI”

Chkalova, 17, Kharkov, Ukraine phone (057) 7074351; e-mail: ks_alex@ukr.net

Fig, 6. Spatial ambiguity functions for different zones

Abstract Presented in this paper are the results of space ambiguity functions of bistatic and multistatic synthetic aperture radar. We have obtained equations, which make it possible to optimize the attitude of transmitter and receiver in order to provide maximum distance resolution. Presented are results of simulation of aerospace SAR with pseudo noise signals.


Джерело: Матеріали Міжнародної Кримської конференції «СВЧ-техніка і телекомунікаційні технології», 2003р.