Рис. 41.

Рис. 39.

Рис. 47. Діаграми перемикання силового транзистора.

На даний момент компанія Infineon виробляє лінійку контролерів для управління квазірезонанс ними обратноходовимі джерелами живлення – TDA4605, TDA16846, ICE2QS01. На рис. 46 представлена ​​типова схема джерела живлення на основі мікросхеми ICE2QS01. Функціонально схема не відрізняється від класичного обратноходового перетворювача нічим, крім наявності висновку ZC (контроль переходу через «0»),

При проектуванні трансформатора необхідно задатися мінімальної робочої частотою при необхідної вихідної потужності. А вже виходячи з цієї мінімальної робочої частоти, розраховувати імпульсний трансформатор.

При зниженні вихідної потужності контролер переходить в режим низького енергоспоживання і видає пачки імпульсів. Ранні версії даних ІС могли відслідковувати тільки момент першого переходу через «0», більш сучасні здатні включатися в будь N-й момент переходу через «0» (діаграми перемикання наведені на рис. 47).

Джерело: КОМПОНЕНТИ ДЛЯ ПОБУДОВИ ДЖЕРЕЛ ЖИВЛЕННЯ, ГРУПА КОМПАНІЙ Симметрон