Використання варикапов в переносних радіоприймачах змушує використовувати для їх харчування перетворювачі напруги, які підвищують напругу джерел живлення приблизно до 20 В. У таких перетворювачах часто використовують підвищувальні трансформатори, які трудомісткі у виготовленні. Їх магнітні поля можуть стати джерелами перешкод, особливо в малогабаритних радіоприймачах.

Цих недоліків позбавлений перетворювач, зібраний по схемі рис. 95, а. Він не містить намотувальних деталей і практично не потребує налагодженні. Елементи DD1.1 і DD1.2 утворюють генератор прямокутних імпульсів, елементи DD1.3 і DD1.4 використовуються в якості буферних. У умножителе напруги працюють діоди VD1-VD6, конденсатори СЗ-С7, конденсатор С8 служить для згладжування випрямленої напруги, а на транзисторах VT1-ѴТЗ і резисторі R2 зібраний параметричний стабілізатор напруги. Тут в якості стабілітронів використовуються обратносмеіценние емітерний переходи транзисторів, у яких режим стабілізації настає вже при струмі 5 … 10 мкА.

Рис. 95. Схема (а) і монтажна плата перетворювача напруги для живлення варикапов (б)

Всі деталі перетворювача можна змонтувати на друкованій платі розмірами 30X40 мм (рис. 95, б). Налагодження перетворювача не вимагається, у разі необхідності вихідна напруга можна змінити підбором транзисторів VT1-ѴТЗ, для цих цілей підійдуть транзистори КТ316, КТ312, КТ315 з будь-якими буквеними індексами.

Розглянемо короткі характеристики макета перетворювача, зібраного але даною схемою. При зміні напруги живлення від 6,5 до 9 В споживаний струм збільшується від 0,8 до 2,2 мА, а вихідна напруга – не більш, ніж на 8 … 10 мВ.

При необхідності вихідна напруга перетворювача можна підняти шляхом збільшення ланок помножувача напруги і числа транзисторів в параметричному стабілізаторі.

Література: І. А. Нечаєв, Масова Радіо Бібліотека (МРБ), Випуск 1172, 1992 рік.