Прилад (рис. 20, а) призначений для визначення місця обриву проводу в електроджгутів (кабелі) без порушення ізоляції проводу.

При ремонті електроустаткування, що має розгалужений і складний монтаж, для визначення траси проводи і місця обриву в джгуті доводиться продзвонювати весь ланцюг з одночасним демонтажем в’язки, що призводить до значної втрати часу і зниження якості подальшого монтажу.

Існуючі способи визначення місця обриву жили кабелю складні, оскільки вимагають дорогої апаратури (використовуються, як правило, електричні мости) і складних обчислень. Все це призводить до того, що кабелі з обірваними жилами не ремонтують, а замінюють новими, що неекономічно.

Пропонований прилад простий по конструкції і дозволяє з високою точністю (у межах 1-2 см) без порушення ізоляції проводу визначати місце обриву в електроджгутів (кабелі).

Складається він з генератора (див. мал. 19), який виробляє напругу синусоїдальної форми, і приймального пристрою (ємнісний щуп, або ємнісний шукач, рис. 20,6).

Випробуваний провід приєднується до перехідної клемі генератора (рис. 20, в). При включенні приладу навколо випробуваного дроти утворюється слабке електромагнітне поле змінної частоти.

Рис. 19, Принципова схема генератора

Рис. 20

Потужність цього поля достатня, щоб при проведенні ємнісним щупом вздовж випробуваного дроти в телефонах приладу прослуховувався легкий свистячий звук (фон). За місцем обриву електромагнітне поле буде відсутній, а отже, не буде і звукового ефекту в телефонах.

На ділянці кабелю, де зникає звуковий ефект в телефонах, і знаходиться місце обриву струмопровідної жили (див. рис. 20, в).

Генератор (див. рис. 19) зібраний за схемою самозбудження і працює иа лампах Л1-6П6С, Л2-5Ц4С і ЛЗ-СГ-ЗС. Частота коливань, створюваних генератором, дорівнює 800 Гц. Максимальна напруга, знімається з вихідний обмотки узгоджувального Тр2, становить 150 В.

Напруга регулюється шляхом зміни величини опору R4. Тр2 зібраний на сердечнику перетином 3 см2, анодна обмотка має 3300 витків, а сіткова – 50 витків, дріт ПЕВ-2 0,15—0,25.

Прилад живиться від мережі змінного струму напругою 127/220 В, Маса приладу 1,2 кг.