Дегтярьов А. Н. Севастопольський національний технічний університет 99053, Севастополь, Студмістечко тел. (0692) 23-51-18, E-mail: rt. sevgtu (8) _stel. sebastopol. ua

Застосовуючи до знаменника (7) нерівність Буняковського-Шварца і враховуючи той факт, що

(Це вірно, оскільки

три невід’ємних zi), Отримуємо

вираз для нижньої межі пропускної здатності каналу зв’язку

Залежність С від AF проявляється в тому, що ширина спектра сигналів базису gt(T) дорівнює ДF, і вага h (t) визначається виходячи з виду функцій gt(t) .

III. Висновок

Таким чином, для передачі інформації може бути використано не тільки сигнальне простір з базисом у вигляді функцій відліків, а й інші простори, базисні функції яких ортогональні зі знакозмінним вагою. Чисельний експеримент показав, що при цьому може бути досягнутий виграш в пропускній спроможності каналу зв’язку. Вибір системи сигналів, оптимальних за швидкістю передачі інформації становить самостійну завдання дослідження.

VI. Список літератури

[1] Шеннон К. Роботи по теорії інформації та кібернетики / Пер. з англ. Р. Л. Добрушино, О. Б. Лупанова.: Изд-во іноз. літ-ри, 1963. -827с.

[2] Возенкрафш Дж. Теоретичні основи техніки зв’язку / Дж. Возенкрафт, І. Джекоб: Пер. з англ. М.: Мир, 1969. -640 С.

ANOTHER APPROACH ТО THE DEFINITION OF COMMUNICATION CHANNEL CAPACITY

Degtyaryov A. N.

Sevastopol National Technical University

Studgorodok, Sevastopol, Ukraine, 99053 phone +380 (692) 235018 e-mail: rt. sevgtu@stel. sebastopol. ua

Abstract To obtain a new expression for the communication channel capacity, the consideration is given to the space of signals that has orthogonal basis functions with alternating weight. Procedures for the determination of this weight are set forth. The complete system of orthogonal functions has been found from the obtained finite-dimensional basis.

I.  Introduction

The expression for the communication channel capacity (1) has been obtained from the sampling theorem. This approach is not the only one applicable.

II.  Main part

Let us use Formula (3) to consider the alternating weight for the system of linear independent functions. The weight can be represented as the sum (4). The substitution of (4) for (3) will result in the linear equation system allowing for the determination of the unknown coefficients. The complete system of basic functions can be obtained by using the given procedures. The communication channel capacity is described by (7). Its lower limit follows Formula (8).

III.  Conclusion

Data can be transmitted by using the space of signals that has orthogonal basic functions with alternating weight. The choice of the space of signals optimal in its data transmission rate should be a separate avenue of research.

Джерело: Матеріали Міжнародної Кримської конференції «СВЧ-техніка і телекомунікаційні технології», 2003р.