де:

L – індуктивність шунтової котушки в мікрогенрі. Котушка індуктивності не повинна насичуватися при повному струмі навантаження /0, Причому виконуватися це має з хорошим запасом. Щоб обійти цю проблему, якщо це можливо, використовується котушка без осердя.

VIN – Постійне вхідна напруга від нестабілізованого джерела

tr – Час наростання струму переключающего транзистора в мікросекундах (найкраще скористатися результатом вимірювання)

/0 – Максимальної струм навантаження в амперах

Резистор в індуктивному плечі

де:

/ £ 1 – опір в Омасі

L – індуктивність паралельної котушки індуктивності в мікрогенрі

tA – Інтервал часу в мікросекундах (менше, ніж час вимкненого стану транзистора). Як орієнтир tA можна прийняти рівним десятої частини мінімального часу вимкненого стану, використовуваного при роботі стабілізатора.

Твір Rlxl0 дає напругу викиду на колекторі переключающего транзистора через наявність паралельної котушки індуктивності L. Якщо ця величина більше бажаною, то величину ЯП потрібно понизити.

Шунтувальний конденсатор

де:

С – ємність в мікрофарад

VIN – Вхідний постійна напруга від нестабілізованого джерела

/0 – Максимальної струм навантаження в амперах

tF – Час спаду струму переключающего транзистора в мікросекундах (найкраще скористатися результатом вимірювання)

> Резистор в ємнісному плечі

де:

R2 – опір в Омасі

tB – Інтервал часу в мікросекундах, малий в порівнянні з часом включеного стану. Як орієнтир tB можна прийняти рівним десятої частини мінімального часу включеного стану, використовуваного при роботі стабілізатора.

С – ємність, отримана на попередньому кроці.

Приватне Vw/ R2 дає значення кидка струму, що протікає в колекторної ланцюга переключающего транзистора, оскільки ємнісне плече включає в себе конденсатор С. Якщо ця величина більше допустимої, то величина R2 повинна бути збільшена.

Джерело: І.М.Готтліб Джерела живлення. Інвертори, конвертори, лінійні і імпульсні стабілізатори. Москва: Постмаркет, 2002. – 544 с.