Донський М. В., | Миронов М. А. |, Цвєтков Л. І. НДІ «Кримська астрофізична обсерваторія», РТ-22 п. Кацивелі, 98688, Україна тел.: 380-654-237-370, E-mail : lits@mail.ylt.crimea.com

[1] Цвєтков Л.І. Система моніторингу сонячної активності на базі радіотелескопа РТ-22 КрАО і малих радіотелескопів. В кн. 11 Міжнародна конференція «СВЧтехніка та телекомунікаційні технології». [Севастополь 10-14 сент.2001 р.]. Вебер, 2001, стор.99-101.

Рис. 1. Діаграми спрямованості опромінювача на частоті 10 ГГц Fig. 1. The field patterns of antenna irradiator at 10 GHz

V. Список літератури

Анотація Представлені результати вимірювань суміщеного трьох хвильового опромінювача параболічної антени радіотелескопу Служби Сонця.

I. Вступ

Сонячний радіотелескоп РТ-2 сантиметрового діапазону передбачається оснастити радіометрами на хвилі 2,0; 2,8 і 5,2 см. Наявні компоненти радіометрів дозволяють проектувати розміщення їх СВЧ модулів поблизу первинного фокуса антени радіотелескопа, безпосередньо пов’язаними з трьох хвильовим опромінювачем [1].

II. Конструкція опромінювача

Сумісний опромінювач типу «штанікі» зібраний на прямокутних хвилеводах і складається з двох секцій: прямий збірки хвилеводів і разветвителя. У центрі апертури опромінювача розташований відкритий кінець прямокутного хвилеводу (8×17), потім розрізаний по широкій стінці хвилевід (10×23) і зовні також розрізаний хвилевід (15×35). Відстань між центрами розрізаних хвилеводів становить 0,6-0,7 довжини хвилі. В тракті (10×23) передбачено згоду пристрій, оскільки конструктивно є дві сходинки по вузькій стінці хвилеводу.

III. Результати вимірювань

Основні характеристики поєднаного опромінювача виміряні в ЛРА КрАО за допомогою панорамних вимірювачів КСХН діапазонів 8-12 ГГц, 12-17 ГГц і генератора Ганна на частоту 5,8 ГГц. Індикаторами потужності випромінювання служили детекторні секції відповідного діапазону і калібрований підсилювач постійного струму. У таблиці 1 представлені результати вимірювань.

Таблиця 1.

Частота

ГГц

Град

ДН 0,1 Град

КСХН

пл. Е

пл. Н

Пл. Е

пл. Н

5,8

46

60

150

200

10,6

60

75

115

155

1,8

15,0

65

65

120

160

2,0

Слід зазначити, що залежність КСХН від частоти в зазначених діапазонах має істотну нерівномірність. Проте в діапазоні прийому радіометрів 300-400 МГц КСВН опромінювача змінюється в межах 1,5-3,0. При вимірах виявлено суттєвий вплив каналів між собою. Це накладає певні умови на узгодження модуляторів радіометрів.

IV. Висновок

Результати вимірювань суміщеного опромінювача показали, що він може бути використаний в антеною системі сонячного радіотелескопа. Однак потрібно оптимізація цього опромінювача або прийняття інших конструктивних рішень, наприклад, на основі опромінювача коаксіального типу.

COMBINED ANTENNA IRRADIATOR FOR THREE BAND MIRROR ANTENNA OF SOLAR RADIO TELESCOPE

М. V.Donskoy, | M. A.Mironov |, L. I.Tsvetkov

SRI “ Crimean Astrophysical Observatory”, RT-22 Katsively, 98688, Ukraine, tel.: 380-654-237370

Abstract. Results of the antenna pattern and VSWR measurements of combined irradiator for three band parabolic antenna of radio telescope of Solar Service are presented.

It is supposed to equip the X-band Solar radio telescope RT-2 with 2, 2.8 and 5.2cm wavelength radiometer. Existing radiometer components give possibility to investigate the arrangement of their microwave modules near the primary focus of the radio telescope antenna, which are directly conjugated with three-wavelength irradiator [1].

Combined irradiator of the “shtaniki” type assembled with rectangular waveguides and consists of two sections: direct assembly of waveguides and power splitter.

Principal characteristics of combined irradiator are measured by panoramic VSWR measuring device in 8… 12, 12… 17 GHz frequency bands with Gunn oscillator at 5.8 GHz. The measurement results listed in Table.1 show that frequency dependence of VSWR in mentioned frequency bands is essentially irregular.

Measured characteristics showed the practicability of the combined irradiator of solar radio telescope antenna after appropriate optimization the construction or on the basis other design solutions, for example, irradiator of coaxial type.

Джерело: Матеріали Міжнародної Кримської конференції «СВЧ-техніка і телекомунікаційні технології», 2003р.