Автомати світлових ефектів (АСЕ) використовуються при оформленні концертних залів, кафе, дискотек і рекламних щитів. На рис. 23.29 приведена схема АСЕ, що дозволяє при порівняно простих схемотехнічних рішеннях отримати шістнадцять різних програм перемикання чотирьох незалежних джерел світла – мініатюрних ламп розжарювання. Повна споживана потужність пристрою близько 9 Вт Тактовий генератор з регульованою частотою імпульсів зібраний на логічних елементах DD1.1 і DD1.2. Частота проходження імпульсів встановлюється за допомогою підлаштування резистора R2. З виходу генератора імпульси надходять на дільники DD2, DD3 і зсуваються регістри DD4 і DD5. На виході лічильника DD3 в кожен момент часу є один двійковий код із шістнадцяти можливих, який надходить на інформаційні входи D1 … D4 регістрів DD4 і DD5. У разі якщо на керуючому вході EL присутня логічна одиниця, то при надходженні позитивного імпульсу на входи С1 і С2 відбувається запис двійкового коду в регістр із входів D1 … D4.

   

Рис. 23.29. Принципова схема автомата світлових ефектів

Якщо ж на керуючому вході EL присутній нуль, то виконується зсув інформації. Вихід 4 мікросхем DD4 і DD5 з’єднаний зі входом послідовного запису DO. У зв’язку з цим відбувається зсув інформації по кільцю. У результаті на виході регістрів виникає ефект «біжать вогнів».

Особливістю даної схеми АСЕ є те, що на мультиплексори сигнали з регістрів поступають в протифазі, тобто при її роботі створюється як би реверс світлових ефектів. У кожен момент часу інформація на мультиплексори DD6 і DD7 може зчитуватися тільки з виходів однієї з мікросхем DD4 або DD5. Робота регістрів і мультиплексорів здійснюється протівофазного управ-

ляющая сигналами логічного елемента DD1.3. З виходів мультиплексорів сигнали надходять на керуючі транзистори VT1 ​​… VT4. В якості навантаження транзисторів використовуються мініатюрні лампочки розжарювання. При бажанні можна використовувати тиристорне управління лампочками розжарювання. Для отримань ^ «м’якого» перемикання гірлянд необхідно між базою і емітером транзистора включити електролітичні конденсатори ємністю 20, .. 50 мкФ.

Для живлення АСЕ використовується блок живлення, зібраний за схемою, наведеною на рис. 23.30. Коефіцієнт стабілізації напруги підбирається в невеликих межах резистором R11. При налаштуванні блоку необхідно підлаштування резистором R12 на навантаженні 20 … 27 Ом встановити напругу 5 В. В якості навантаження можна використовувати дротяний резистор ПЕ-7, 5.

   Деталі

У АСЕ використовуються шірокораспространенние радіодеталі. Постійні резистори типу МЛТ-0, 125, підлаштування резистори R2 і R12 типу СПЗ-ЗЗ або СПЗ-15. Електролітичні конденсатори С1 … СЗ, С5 … С7, С9 типу К50-16. Конденсатор С8 типу КТ-1 або КД-2. Транзистори VT1 ​​… VT4 використовуються з радіатором із загальною площею розсіювання не менше 50 … 60 см2, крім типу, зазначеного на схемі, ще можна використовувати транзистори типу КТ815В, КТ815Г або їм подібні. Лампочки розжарювання HL1 … HL16 типу СМН-6-20 з номінальною напругою 6,3 В і струмом 20 мА.

   

Рис. 23.30. Принципова схема блоку живлення автомата світлових ефектів

У блоці живлення транзистор VT5 використовується з радіатором з площею розсіювання не менше 100 см2. Транзистор VT6 можна замінити на ГТ402Б або КТ502 з будь-яким буквеним індексом. Коефіцієнти посилення транзисторів VT7 і VT8 повинні бути не нижче 80. Трансформатор харчування стандартний ТПП 238-127/220-50. При самостійному виготовленні силового трансформатора необхідний сердечник Ш або ШЛ 20×20 перетином близько 4 см2. При цьому обмотка I містить 2900 витків дроту ПЕЛ-2 00,15 мм, обмотка II – 260 витків дроту ПЕЛ-2 00,25 мм, а обмотка III – 100 витків дроту ПЕЛ-2 00,5 мм.

Для монтажу пристрою використовується комбінований печатнонавесной монтаж. Друкованим монтажем підключені ланцюга живлення і ланцюга підключення логічного «0», а всі сигнальні ланцюги виконані монтажним проводом відповідного діаметру. Для фарбування лампочок використовується будь-який відповідний кольоровий лак.

Зібрана з справних деталей АСЕ в особливій налагодження не потребує і після включення живлення починає відразу працювати.

Література: В.М. Пестриков. Енциклопедія радіоаматора.