Нижче наведена схема що вельми схожа зі схемою Романюка – є двоканальний підсилювач низької частоти Б. Яунземс (МРБ-1974). На ріс.51 наведена схема простого двоканального підсилювача, зібраного на п’яти пальчикових лампах. Підсилювач відтворює смугу частот від 50 Гц до 15 кГц. Коефіцієнт нелінійних спотворень на частоті 1000 гц становить 1,0%, а на кордонах частотного діапазону не більше 3%. Вихідна потужність каналу посилення вищих звукових частот 2 Вт, а каналу посилення нижчих звукових частот – 4 Вт Чутливість підсилювача 130 мВ, рівень фону на виході низькочастотного каналу – 50 дБ, а коефіцієнт взаімномодуляціонних спотворень високочастотного каналу не більше 1,5%.

Низькочастотний сигнал з загального регулятора гучності R1 поступає на сітку лівого (за схемою) тріода лампи Л1 типу 6Н2П, працюючого у всьому спектрі звукових частот. Поділ на високочастотний і низькочастотний канали відбувається після цього каскаду. Сигнали вищих звукових частот через фільтр С7, C3, R11, C9, R10 надходять на правий (по схемі) тріод лампи Л1, посилюються і далі підводяться до керуючій сітці лампи Л2 кінцевого каскаду. Функції регулятора тембру вищих, звукових частот виконує потенціометр R11. Діапазон регулювання на частоті 15 кГц +15 дБ. Високочастотний канал охоплений негативним зворотним зв’язком, напруга якої знімається з вторинної обмотки трансформатора Tp1 і подається в катодну ланцюг лампи Л1 першого каскаду високочастотного підсилювача.

Вихідний каскад цього підсилювача виконаний на однотактной схемою на лампі Л2 типу 6П14П. Каскад охоплений негативним зворотним зв’язком, що створюється за рахунок відсутності блокувального конденсатора на опорі автоматичного зміщення R15. Додаткове придушення нижчих частот у високочастотному каналі створюється ланцюгом негативного зворотного зв’язку, напруга якої знімається з опору R29, включеного у вторинну обмотку низькочастотного трансформатора, і подається в катодну ланцюг лампи першого каскаду високочастотного каналу. Низькочастотний канал підсилювача трехкаскадного. Він виконаний на лампах Л3 типу 6Н2П і Л4, Л5, типу бП14П.

Напруга сигналу надходить на перший каскад каналу нижчих звукових частот через загороджувальний фільтр R4, С3, R5, С4. Регулювання тембру нижчих звукових частот здійснюється потенціометром R7, включеним в ланцюг частотно-залежного дільника напруги R6, R7, C5, R8, R9, С6. Діапазон регулювання на частоті 50 Гц +8 дБ. Перший і другий каскади підсилювача низькочастотного каналу виконані на лампі Л3. Перший каскад охоплений негативним зворотним зв’язком, напруга якої знімається з анода і подається на сітку лівого тріода лампи 6Н2П через конденсатор С14.

Другий каскад підсилювача виконаний по фазоінверсного схемою з розділеним навантаженням; опору навантаження включені в анодний R18 і катодну R22 мети правого тріода лампи Л3. Вихідний каскад низькочастотного каналу виконаний за схемою двотактної на лампах 6П14П, які навантажені на вихідний трансформатор ТР2. У вторинну обмотку цього трансформатора включені два гучномовці типу 5ГД14.

Всі каскади низькочастотного каналу підсилювача охоплені негативним зворотним зв’язком, напруга якої знімається з опору R30 у вторинній обмотці вихідного трансформатора і через опір R21 подається в катодну ланцюг лівого тріода лампи 6Н2П.

Підсилювач живиться від окремого блоку живлення (рис.52). Випрямляч зібраний за схемою неповного подвоєння на діодах типу Д7Ж. Ця схема дозволяє отримати два різних напруги для харчування анодних ланцюгів ламп підсилювача. Намотувальні дані вихідних і силових трансформаторів наведені в таблиці.

Позначення на схемі

Число витків

Марка і діаметр проводу, мм

Сердечник

Тр1

К1 – Н1

   1000

ПЕВ 0,18

Ш16х30

Н2 – С2

   30

ПЕВ 0,59

 

С2 – К2

   20

ПЕВ 0,59

 

Тр2 2 – 3

   1140

ПЕВ 0,59

Ш22х30

   3 – 4

   860

ПЕВ 0,59

 

   4 – 5

   860

ПЕВ 0,59

 

   5 – 6

   1140

ПЕВ 0,59

 

   1 – 7

   140

ПЕВ 0,64

 

ТР3 1 – 2

   220

ПЕВ 0,59

Ш32х50

   2 – 3

   32

ПЕВ 0,59

 

   4 – 5

   220

ПЕВ 0,59

 

   5 – 6

   32

ПЕВ 0,59

 

   13 – 14

   14

ПЕВ 1,02

 

   16 – 15

   14

ПЕВ0, 44

 

   11 – 8

   215

ПЕВ 0,59

 

   8 – 7

   85

ПЕВ 0,59

 

ДР1

   2000

ПЕВ 0,21

УШ16х30

Джерело: Радіоаматор 1999. 40 кращих конструкцій лампових УМЗЧ за 40 років.