«Спалахує зірка» склеюється з органічного скла і забарвлюється в будь-який колір (див. рада 187 «Забарвлення органічного скла»). Всередині зірки розміщується імпульсна лампа ІФК-120 з трансформатором (вони застосовуються в промислових фотоспалахах), а інші деталі схеми монтуються в невеликій коробці (наприклад, у футлярі від реле типу МКУ-48), яка встановлюється біля основи зірки.

Перша конструкція (мал. 41). Мережеве напруга подається через резистор R1 і конденсатор С1 на двухполуперіодний випрямляч (діоди Д1 і Д2). Відразу ж починають заряджатися конденсатори С2 н СЗ. Як тільки напруга на конденсаторі СЗ досягне 300 В, спрацює реле Р1 і своїми контактами Р1.1 підключить первинну обмотку імпульсного трансформатора до конденсатора С2. У вторинній обмотці виникає високе напруження, яке подається на поджига-

ющій електрод лампи ІФК-120. Відбувається спалах, конденсатор СЗ розряджається. При цьому сила струму, що проходить через обмотку реле, зменшується, і його контакти розмикаються. Конденсатори С2 і СЗ починають заряджатися знову, і процес повторюється. Лампа буде спалахувати через проміжки часу, що залежать від ємності конденсатора СЗ і опору резистора R3.

Для роботи пристрою в оптимальному режимі бажано застосувати високоомне реле з невеликим струмом спрацьовування. Наприклад, підійде реле РЕЗ-6, паспорт РФО.452.112 (опір обмотки 850 Ом, струм спрацьовування 25 мА), при цьому опір резистора R3 має бути близько 11 кОм (підбирається точніше при налаштуванні). При використанні реле РЕЗ-6 з опором обмотки 1250 Ом і струмом спрацьовування 21 мА (паспорт РФО.452.111) опір резистора R3 потрібно збільшити до 13 кОм.

Друга конструкція (рнс. 42) не потребує промисловому трансформаторі фотоспалахи. «Спалахує зірка» складається з однополуперіодного випрямляча на дноде Д2, времязадающей ланцюжка R2, R3, С2, генератора імпульсів на динисторе дІ і імпульсної лампи J11. Коли на пристрій подається мережеве напруга, починає заряджатися конденсатор С2. Прн досягненні на конденсаторі напруги, рівного напрузі відкривання діністора, через обмотку I трансформатора ТрІ проходить імпульс струму. Трансформатор – підвищуючий, з великим коефіцієнтом трансформації, тому на обмотці II, а значить, н на підпалюють електроді лампи з’являється імпульс високої напруги. Лампа спалахує, і конденсатор С2 розряджається через неї. Потім процес повторюється. Частота спалахів залежить від номіналів деталей R2, R3, С2, її можна регулювати змінним резистором R2. Енергію спалаху визначає ємність конденсатора С2, а також напруга, до якого він встигає зарядитися. Змінний резистор R2 – СГЮ-0, 5. Конденсатор С2 складений з двох послідовно з’єднаних конденсаторів ЦЕ-2 ємністю по 100 мкФ на номінальну напругу 90 В.

  

Рис. 41. Принципова схема і зовнішній вигляд електронного пристрою «спалахує зірка»

Рис. 42. Принципова схема електронного пристрою «спалахує зірка»

Трансформатор Трі виконаний на кільцевому сердечнику типорозміру КЮ X 6 X 3 з фериту М2000НМ. Обмотка I повинна містити 4 витка проводу ПЕЛШО 0,31, обмотка II – 60 витків дроту ПЕЛШО 0,1.

Плата з деталями закріплена в корпусі від електролітичного конденсатора і встановлюється всередині зірки. Можливі й інші варіанти конструктивного оформлення.