Для озвучення іграшок і різних сцен в самодіяльних спектаклях може придатися імітатор співу солов’я. Основу схеми імітатора становить блокінг-генератор, зібраний на одному транзисторі типу МП42Б, який має два ланцюги позитивного зворотного зв’язку (рис. П.6). Як видно зі схеми один ланцюг, визначальна період повторення трелей, включає резистори Rl, R2 і конденсатор СІ, інша – визначає частоту основного тону і включає котушку індуктивності L1 і конденсатор СЗ. Бажане звучання встановлюється змінним резистором Rl, мають лінійний закон зміни опору і зміною ємності конденсатора СІ (0,022 … 0,047 мкФ). Тон звучання підбирається зміною ємності СЗ (4,7 … 33 мкФ).

   

Рис. 11.6. Принципова схема імітатора солов’їних трелей

Підбором значення резистора R3 встановлюють робочу точку транзистора ѴТІ і реальність відтвореного звуку. Опір цього резистора залежить від параметрів застосовуваного транзистора і знаходиться в межах 3,3 … 10 кОм. Якщо необхідне тривале звучання трелі, то ємність конденсатора С2 у цьому випадку 2200 мкФ. Гучномовець і вихідний трансформатор Т1 можуть бути взяті від будь-якого малогабаритного радіоприймача. Для котушки індуктивності L1 можна використовувати одну з обмоток трансформатора того ж приймача. Імітатор збирається в дерев’яному або пластмасовому корпусі, габарити якого залежать від розмірів застосовуваних радіодеталей.

   
Література: В.М. Пестриков. Енциклопедія радіоаматора.