Система телекерування моделей за допомогою світлового променя найбільш проста, так як в якості передавача тут можна використовувати звичайний кишеньковий ліхтарик. Не так вже й складний приймач такої моделі. Така телеапаратура може бути встановлена ​​в різні електрифікована іграшки, наприклад, машинки з електродвигуном, що живиться від батарейки.

Розглянемо спочатку схему управління мініатюрного електричного моторчика за допомогою транзистора. Проста схема такого управління представлена ​​на рис. 22.1. При обертанні осі змінного резистора Rl відбувається зміна підсилення транзистора, а звідси і змінюється швидкість обертання двигуна. Управління за допомогою транзистора досить зручно і до того ж дозволяє подовжити з’єднують дроти між резистором і іншою частиною схеми. Можна весь механізм, що приводить в рух іграшку, помістити всередині її, а в руках тримати змінний резистор, з’єднаний з нею довгими проводами. Хоча така схема управління часто застосовується на практиці, більш ефективним і сучасним є використання бездротового управління.

   

Рис. 22.1. Принципова електрична схема управління електродвигуном

   

Рис. 22.2. Принципова схема пристрою керування електродвигуна променем світла

На рис. 22.2 наведена принципова схема безпровідного пристрою, керованого променем світла. З правого боку від пунктирної лінії знаходиться звичайна ланцюг моторчика з транзистором, а зліва ланцюг з фотодіодом, яка замінила в попередній схемі управління змінний резистор R1. Якщо тепер висвітлити фотодіод променем ліхтарика, то відбудеться зменшення його опору. Це призведе до зміни опору транзисторної ланцюга і викличе швидке обертання двигуна. Якщо тепер вимкнути світло, то двигун зупиниться. Телеметричне пристрій збирається на невеликий монтажній планці, яка поміщається всередині моделі. Нагорі моделі, в зручному місці з точки зору освітленості, кріпиться фотодіод. Модель з такою системою управління працює від променя світла, спрямованого з відстані до 1,3 м.

   Автомат виключення вуличного освітлення

На такому ж принципі можна побудувати і автомат включення вуличного освітлення в селі цлі заміському будиночку (рис. 22.3). Його датчиком служить Фоторезистор типу ФС-К1, який, як і в схемі рис. 22.2, включений в ланцюг бази транзистора VT1. Темнової опір фоторезистора складає близько 500 … 800 кОм, а колекторний струм транзистора VT2 не перевищує 3 … 4 мА, що недостатньо для спрацьовування реле К1.

   

Рис. 22.3. Принципова схема пристрою виключення вуличного освітлення

У цей час контакти реле замкнуті і лампочка вуличного освітлення горить. З настанням світанку опір фоторезистора поступово зменшується до 70 … 100 кОм, а струм у ланцюзі бази транзистора VT1 збільшується. Це призводить до підвищення струму колектора транзистора VT2 і спрацьовування реле К1, яке розмикає контакти К1.1 і лампа гасне. Живлення пристрою побудовано за бестрансформаторних схемою з використанням гасящего конденсатора С2. В автоматі використано реле К1 типу РЕЗ-22 (паспорт РФ4.500.131). Конденсатор С2 типу МБГО на напругу 600 В. Автомат змонтований у корпусі з пластмаси розміром 120x90x30 мм і настройки практично не вимагає. Для збільшення затримки часу вимикання лампи слід зменшити напругу живлення до-15 … 16 В. Для цього замість зазначених на схемі типів стабілітронів, слід використовувати один стабілітрон Д813 або два типи КС 175 (або ранніх випусків Д808).

Література: В.М. Пестриков. Енциклопедія радіоаматора.