Аналоговий частотомір зібраний на одновібраторе – мікросхемі К155АГ1 (мал. 100). Цей частотомір має чотири піддіапазони 10 … Ю0 Гц, 100 … 1000 Гц, 1 … 10 кГц, 10 … 100 кГц, але в нього можна ввести і п’ятий-до 1 МГц, додавши відповідний времязадающій конденсатор.

Рис, 100, Принципова електрична схема і зовнішній вигляд аналогового частотоміра

Тривалість імпульсів, що генеруються одновібратором, визначається конденсаторами СІ – С4 і резисторами R1 – R5 (в залежності від піддіапазону), а частота їх повторення – частотою вхідного сигналу. Через діод Д5 імпульси надходять на конденсатор С5, напруга на якому буде пропорційно частоті вхідного сигналу. Ця напруга вимірюється приладом ИП1. Діоди Д1 – Д4 (кремнієві високочастотні будь-які, наприклад КД503А) захищають вхід мікросхеми від перевантажень. Номінали конденсатора С5 і резистора R6 залежать від струму повного відхилення мікроамперметра ИП1. При струмі 100 мкА вони становлять 2 мкФ і 39 кОм, а при струмі 500 мкА-15 мкФ і 6,8 кОм. Времязадающіе конденсатори можуть мати розкид до 20% від зазначених на схемі значень, він буде «обраний» підстроювальними резисторами. Від температурної і тимчасової стабільності цих конденсаторів залежить, природно, точність вимірювань.

Налагодження приладу зводиться до встановлення на кожному піддіапазоні одним з підлаштування резисторів R2-R5 стрілка мікроамперметра ИП1 на останнє поділ при подачі на вхід еталонних частот, відповідних верхній частоті вимірювань для кожного піддіапазону.

Резистори R2 – R5 підстроювальні будь-якого типу, діод Д5 – кремнієвий високочастотний, типу КД503А. Перемикач можна брати будь-якого типу. Прилад конструктивно зібраний в алюмінієвому корпусі.