Випробувач, схема якого показана на рис. 91, дає можливість швидко переконатися в працездатності кварцового резонатора. Схема приладу складається з генератора 77, детектора Д1, Д2 і підсилювача постійного струму Т2. Приєднавши кварц до двох затискання генератора, включають харчування. Якщо резонатор справний, на резисторі R2 з’являється високочастотне напруга, яка потім надходить на діоди Д1, Д2 для детектування. Виділена при цьому постійна складова відкриває транзистор підсилювального каскаду. Навантаженням УПТ служать міліамперметр ИП1 і лампа Л1. Світіння лампи свідчить про працездатність кварцу. А про його активність судять за показниками міліамперметра.

Рис. 91, – Випробувач кварцев

Для активних резонаторів струм складає 7в-90 мА, для малоактивних – 30-40 мА. Випробувач кварцев можна живити і від батареї напругою 9 – 12 В, яка підключається замість випрямляча.

Дані деталей наведені на схемі. Конденсатори С1, СЗ, С4 – КДС, С2 – КТ К, С5 – К50-6. Міліамперметр типу М5-2 зі струмом повного відхилення стрілки 100 мА. В якості Трі використаний телевізійний уніфікований трансформатор ТВК – 70. Л1 – комутаторна лампа на 12 В X 60 мА. Випробувач кварцев можна використовувати як в ремонтних майстернях, так і в аматорських умовах.