Пробник для перевірки потужних біполярних транзисторів будь-якої структури можна побудувати на основі схеми, наведеної на рис. 14.3. Методика перевірки придатності транзистора пробником нескладна. При підключенні транзистора будь структури до затискачів Х1 … ХЗ утворюється своєрідний ключ, який спрацьовує при певному струмі бази. При замкнутих контактах SA1 струм бази регулюється резистором R1. У момент досягнення струмом бази певного значення транзистор відкривається і спалахує контрольна лампочка ELI. За положенням движка в цьому випадку можна судити про коефіцієнт передачі транзистора. Полярність джерела живлення встановлюється в залежності від типу структури перевіряється транзистора.

   

Рис. 14.3. Принципова схема пробника для перевірки тріністров і потужних транзисторів

Харчування до пробника підключають вимикачем SB1 на невеликий проміжок часу, щоб не зіпсувати транзистор через перегрів. Вимикачем SB2 підключають базу до резистору Rl тільки коли движок знаходиться в крайньому правому положенні, в іншому випадку велика ймовірність виходу з ладу транзистора. При відключеному положенні контактів вимикача SB1 проводиться перевірка ділянки транзистора колектор-емітер. При справному ділянці лампочка ELI не запалюється, що свідчить про те, що ділянка не пробитий.

Пробник годиться і для перевірки тріністоров типу КУ201, КУ202. У цьому випадку анод тріністора під’єднують до затискача XI, керуючий електрод – до Х2, катод – до ХЗ. У цьому випадку, перемикач SB1 повинен перебувати в положенні «п-р-р», щоб на анод і управляю; щий електрод подавалося плюсове (по відношенню до катода) відкриває напруга, а контакти SA1 – розімкнуті. Якщо при натисканні кнопки SB2 лампочка ELI не спалахує, то тріністор справний, в іншому випадку – несправний. При придатним тріністоре до вимикача SA1 підключають змінний резистор Rl і обертанням його движка з крайнього правого положення по схемі домагаються запалювання лампочки, що свідчить про відкриванні тріністора. Пробник зібраний з поширених деталей, резистор Rl типу СП-І, R2- МЛТ-0, 25, вимикачі SB1 – тумблер П2К, a SB2 – тумблер ТВ2-1, затискачі для висновків деталей типу «крокодил». Всі деталі з батареєю живлення розміщуються у відповідному корпусі.

   
Література: В.М. Пестриков. Енциклопедія радіоаматора.