За допомогою цього пристрою можна швидко перевірити справність напівпровідникового діода і визначити його полярність. На елементах DD1.1 – DD1.3 зібраний генератор прямокутних імпульсів, а на елементі DD1.4-вузол індикації, в якому застосовані світлодіоди HL1 і HL2. Випробовуваний діод підключають до гнізд XS1 і XS2. Якщо діод справний, то буде світитися один з світлодіодів, а от який з них – залежить від полярності підключення його до гнізд.

Рис. 54. Схема (а) і монтажна плата (б) пристрої для перевірки діодів

Якщо всередині діода виявиться обрив висновків його електродів, то струм через-нього, звичайно, не потече, і, отже, жоден з світлодіодів світитися не буде. У тому ж випадку, якщо діод пробитий, струм через нього стане протікати в обох напрямках і будуть світитися обидва світлодіода. Можливо також визначення полярності підключеного діода. Для цього світлодіод HL1 повинен бути розташований поруч із гніздом XS1, а світлодіод HL2 – поруч із гніздом XS2. Якщо діод справний, то гніздо, біля якого буде світитися світлодіод, і буде вказувати на анод діода. Аналогічно можна перевірити справність p-п переходів біполярних транзисторів.

Ніякого налагодження він не вимагає і починає працювати відразу після включення джерела живлення.

Література: І. А. Нечаєв, Масова Радіо Бібліотека (МРБ), Випуск 1172, 1992 рік.