Акумуляторна батарея 7Д-0Д15 широко використовується радіоаматорами для живлення різної малогабаритної апаратури, найчастіше радіоприймачів. Щоб вона довго і ефективно працювала, необхідно акуратно витримувати режим її експлуатації, не допускаючи перезаряду і глибокої розрядки. Щоб в процесі експлуатації не вивести батарею з ладу, її не слід розряджати до напруги менше 1 В на кожний елемент. Проте стежити за напругою батареї в процесі її експлуатації не завжди представляється можливим. У таких випадках корисним може стати сигналізатор або індікаторкі батареї. Економному витрачанню енергії батареї може служити таймер, застережливий глибоку розрядку батареї у випадку, якщо апаратуру забули вчасно вимкнути. Пропонується для повторення простий пристрій 141], що суміщає в собі функції індикатора розряду батареї і, таймера (рис. 38).

Рис. 38. Схема таймера-індикатора розрядки батарей живлення (а) монтажна плата (б)

Воно складається з джерела опорного напруги на обратносмещенного Еміт-терном переході транзистора VT1, порогового пристрою на елементі DD1.1, буферного каскаду на елементі DD1.2 і генератора імпульсів на елементах DD1.3 і DD1.4. Транзистор VT2 виконує функцію електронного ключа.

Розглянемо роботу пристрою в режимі «Індикатор». У цьому режимі, встановленому перемикачем SA1, висновок 1 елемента DD’1 .1 з’єднаний із загальним проводом, а на вивід 2 надходить стабільну напругу, відповідне низькому логічному рівню. На виводі 8 елемента DD1.3 генератора, як і на виході елемента DD1.1, в цей час буде напруга високого рівня, тому генератор не працює. Транзистор VT2 відкритий, і навантаження, наприклад радіоприймач, виявляється підключеної до батареї GB1.

Як відомо, рівні напруги, відповідні логічним рівням Про або 1, у логічних мікросхем КМОП структури істотно залежать від напруги живлення і становлять: U (1)> = Uпит / 2; U (0) < = Uпит / 2, де Uпіт - напруга живлення. Так як напруга на виводі 2 елементи DD1.1 стабільно, то при зменшенні напруги живильної батареї, рівень напруги на ньому в певний момент відповідає рівню логічної 1. Тому на виході цього елемента з'являється напруга низького рівня, в результаті чого починає працювати генератор імпульсів. Через резистор R7 імпульси генератора надходять на вхід підсилювача 34 радіоприймача і в його динамічній голівці з'являється сигнал, що свідчить про те, що батарея розрядилася і її необхідно зарядити.

У цьому режимі роботи на один з входів елемента DD1.2 надходить напруга високого рівня, тому на його виході буде постійно низький рівень, а транзистор VT2 також постійно відкритий.

При установці перемикача в положення «Таймер» на вивід 5 елемента надходить напруга низького рівня і через резистор R3 почнеться заряд конденсатора С1. Поки напруга на ньому відповідає низькому рівню, на виході елемента DD1.1 буде напруга високого рівня, на виході DD1.2 – низького і транзистор VT2 – відкритий. Коли ж напруга на конденсаторі С1 досягає високого рівня, на виході елемента DD’1 .1 з’являється напруга низького рівня, а на виході DD1.2 – високий, отяего транзистор VT2 закриється і приймач або інший пристрій відключиться від батареї.

Для повторної установки пристрою в режим «Таймер» необхідно перевести перемикач SA1 в положення «Індикатор», а потім знову в положення «Таймер». Якщо в режимі «Таймер» напруга батареї зменшується до критичного рівня, то пристрій відключає приймач від батареї,

У пристрої в якості транзистора VT1 можна застосувати транзистори КТ316А – КТ316Г, КТ315-КТ315Д. Транзистор слід підібрати з напругою стабілізації не більше 6 … 6,5 В. Замість нього підійде стабілітрон з тим же напругою стабілізації, але в цьому випадку доведеться зменшити опір резистора R1 до 200 … 500 Ом. У цьому випадку, звичайно ж, різко зросте струм, споживаний власне пристроєм. Вимоги до транзис-трру VT2 залишаються такими ж, що і в попередніх конструкціях, виходячи з них слід вибрати його тип. Конденсатор С1 необхідно вибрати з мінімальним струмом витоку, що підвищить стабільність роботи пристрою. Перемикач може бути будь-якого типу.

Всі деталі, крім перемикача, монтують на друкованій платі (рис. 38,6). Пристрій включають між батареєю і навантаженням. Регулювання зводиться до встановлення резистором R2 порога спрацьовування пристрої при напрузі батареї 7 В. Для цього движок цього резистора встановлюють у нижнє за схемою становище, підключають пристрій до батареї або блоку живлення з напругою 6,9 … 7 У в режимі «Індикатор» і, повільно переміщаючи

движок резистора R2, домагаються появи звуку в динамічній голівці. Резистор R7 підключають до входу підсилювачем ЗЧ радіоприймача і, якщо треба, підбором його опору встановлюють необхідну гучність сигналу. Тональність сигналу можна змінювати підбором ємності конденсатора С2 або опором резистора R5. Можливе самозбудження генератора на високій частоті усувають включенням конденсатора СЗ, місце включення якого показано штриховими лініями. Час витримки таймера встановлюють підбором місткості конденсатора G1 або резистором R3.

Література: І. А. Нечаєв, Масова Радіо Бібліотека (МРБ), Випуск 1172, 1992 рік.