У багатьох схемах перетворення частоти використовуються трифазні мостові діодні випрямлячі [6]. Детальний математичний опис цих пристроїв дано в [27]. При моделюванні розглянутих в даній книзі напівпровідникових перетворювачів методом розрахунку складних систем по взаємопов’язаним підсистем доцільно описати діодний випрямляч як елемент складних систем.

Зазвичай діодний випрямляч отримує живлення від трифазної мережі або від трифазної обмотки трансформатора або електричної машини, як зображено в схемі рис. 6.1.

Рис. 6.9 Напруги і струми діодного випрямляча в режимі 3-4

Режим 3-4 виникає при подальшому зменшенні ЕРС в ланцюзі випрямленої напруги і при збільшенні внаслідок цього випрямленого струму.

Пронін М.В., Воронцов А.Г., Силові повністю керовані напівпровідникові перетворювачі (моделювання і розрахунок) / Под ред. Крутякова Е.А. СПб: «Електросила», 2003. – 172 с.