Для визначення шляху дроти в джгуті доводиться продзвонювати весь ланцюг з подальшим зняттям в’язки, що призводить до значної втрати часу і зниження якості подальшого монтажу. Пропонований прилад дозволяє значно скоротити час на усунення несправностей у системах електрорадіоелектронного обладнання, причому якість подальшого монтажу помітно поліпшується.

Прилад складається з генератора, який виробляє напругу синусоїдальної форми, і приймального пристрою. При підключенні шуканого дроти до перехідної клемі генератора навколо дроти утворюється слабке магнітне поле відповідної частоти. Якщо тепер наблизити до дроту приймальний контур, то в телефонах буде прослуховуватися звук. Діаметр приймального контуру дорівнює 15 мм, отже, точність визначення по максимуму сигналу відповідає половині діаметра, тобто 7,5 мм, і цілком достатня у багатьох випадках.

Рис. 21

Генератор зібраний за схемою самозбудження і працює на транзисторі П4Б (рис. 21). Частота коливань, створюваних генератором, дорівнює 800 Гц. Максимальна напруга, що знімається з вихідною обмотки, становить 100 В. Напруга плавно регулюють, змінюючи величину опору R2. Генератор живиться від батареї 3336JI напругою 4,5 В. Споживаний струм складає 70 мА.

Трансформатор Трі зібраний на сердечнику зі стандартних пластин Ш-15, товщина набору 10 мм. Обмотка I містить 150 витків дроту ПЕЛ 0,2, обмотка ланцюзі емітера II має 40 витків того ж дроти, обмотка III-70 +280 +400 витків дроту ПЕЛ 0,15 мм.

Правильно зібраний генератор працює без регулювання, в чому можна переконатися, заміривши напруга на кінцях вихідний обмотки. При відсутності збудження генератора необхідно поміняти місцями кінці обмотки зворотного зв’язку. Частота генератора визначається величиною ємності конденсатора С1. При тривалому користуванні приладом, коли втрачається гострота сприйняття коливанні одного тону, регулювати частоту в невеликих межах можна також потенціометром R2.

Рис. 22

Генератор змонтований в металевому кожусі розміром 80Х75Х Х40 мм, загальна його маса становить 300 г (див. рис. 22, б).

Приймальний пристрій являє собою підсилювач, що працює на чотирьох транзисторах типу МП39 (див. рис. 21). Коефіцієнт підсилення підсилювача складає 12 000 (на частоті 1 кГц). Приймальний контур містить 200 витків дроту ПЕЛ 0,1 і налаштований за допомогою конденсатора С2 в резонанс з частотою генератора.

Включається підсилювач, коли вилку шнура головних телефонів вставляють у відповідні гнізда. Конструктивно приймальний пристрій оформлено у вигляді циліндра (рис. 22, а).

Харчується приймач від двох елементів «343». Маса приймального пристрою 200 р. Приймальний контур намотаний на вставці з ебоніту, на осі якої є пристрій для затиску олівцевого грифеля при запису на папері.

Правильно зібраний підсилювач працює без налагодження. При сильному шумі в телефонах слід замінити транзистор першого каскаду посилення.