Бобров А. І., Бобров С. І. Дочірнє підприємство “S & T Soft-Tronik”, Україна, 04053, Київ, вул. Кудрявська, 11а тел.: +38 (044) 238-6388, E-Mail: sergey.bobrov @ sntst.com.ua


Анотація Представлено спосіб підвищення швидкості передачі інформації при заданих ресурсах системи зв’язку та достовірності прийому, шляхом використання складних сигналів і кодового розділення сигналів

I. Вступ

У загальному випадку ефективність будь-якої системи визначається кількістю і якістю виробленої продукції. В системах зв’язку (СС) кількість продукції визначається швидкістю передачі інформації R в системі, а якість достовірністю D прийому інформації. Зрозуміло, що для забезпечення необхідної швидкості і достовірності використовується такі ресурси СС, як потужність передавача Р і смуга частот F, яку займає сигнал.

Виходячи з цього, ефективність СС визначається тим, наскільки ефективно використовується частотний ресурс і потужність передавача і тим, наскільки швидкість передачі близька до свого теоретичного межі пропускної здатності каналу С.

Ступінь наближення швидкості передачі до пропускної здатності каналу визначається інформаційної ефективністю системи (г |).

Рис. 4. Прийом FHSS сигналу з використанням CDMA Fig. 4. FHSS signal reception using CDMA

Таким чином, використовуючи ШПС з FHSS і кодове розділення для прийняття рішення про прийом того чи іншого інформаційного біта, можна істотно підвищити швидкість передачі інформації, тобто інформаційну ефективність при заданому рівні достовірності.

INCREASED DISCRETE INFORMATION RATES AT SPECIFIED INTEGRITY

Bobrov A. I., BobrovS. I.

‘S&T Soft-Tronik’

11a Kudryavskaya Str., Kyiv, Ukraine, 03056 phone +380 (44) 2386388 e-mail: sergey. bobrov@sntst. com. ua

Abstract A technique for increasing information rates at specified integrity and given resources of communications systems is presented which uses spread-spectrum signals and code division.

I.  Introduction

Efficiency and data integrity are the most critical parameters in a communications system. Efficiency is based on three components: information, power and frequency.

Information efficiency is a degree of information rate approximation to link throughput.

Power efficiency is a degree of power used for signal transmission.

Frequency efficiency is a degree of frequency band utilization in signal transmission.

II.  Main part

Consider the possibility of increasing the information rate at a specified integrity.

Two spread-spectrum techniques, FHSS (Fig. 1) and DSSS (Fig. 2), are currently available. The first one provides a signal with a larger bandwidth-duration product which increases the integrity of received information, while the second one offers a larger information rate.

As shown in Fig. 3, the information bit rate is not the best with the FHSS technique, therefore the information efficiency is low. We shall focus on increasing information rates for FHSS signals.

The Code Division Multiple Access (CDMA) provides the division of signals based on the signal structure. In case of several signals present on the air a CDMA receiver decides on the reception of a signal whose structure resembles that of an expected signal at a preset accuracy. We may send FHSS signals with periods much smaller compared to the signal duration, and a correlation receiver should be able to determine and receive signals correctly. The period of FHSS signals received by a correlation CDMA receiver is equal to the data bits period and is much smaller compared to the wideband signals duration (Fig. 4).

III.  Conclusion

The technique described above allows for increased information rate or, in other words, information efficiency at a given integrity, as long as specified frequency and power efficiency is not compromised.

Джерело: Матеріали Міжнародної Кримської конференції «СВЧ-техніка і телекомунікаційні технології», 2003р.