Активний індикатор стану лінії на відміну від вище наведеного пристрою не тільки виявляє підключення додаткового навантаження, але і при спрацьовуванні системи сигналізації переводить пристрій в активний режим роботи. Цей режим дозволяє блокувати багато радіоретрансляціонние пристрої та прилади, призначені для автоматичного запису телефонних переговорів. Принципова схема такого пристрою представлена ​​на рис. 7.22.

 

 

Рис. 7.22. Активний індикатор стану лінії

Пристрій зібрано на 4 мікросхемах і 4 транзисторах. Вихідний стан: трубка телефонного апарату опущена. Живлення пристрою здійснюється від телефонної лінії через обмежувальний резистор R5. Конденсатор С2 заряджається через резистор R5 до напруги стабілізації стабілітрона, виконаного на транзисторі VT2.

З конденсатора С2 напруга величиною 7-8 В надходить на пристрій для живлення мікросхем (точка а). Від джерела живлення через резистор R6 заряджається конденсатор СЗ. Резистори R6, R7, конденсатор СЗ, світлодіод VD3 і транзистор ѴТЗ утворюють схему індикації пристрою.

Напруга лінії через діод VD1 типу КД102 надходить на дільник напруги, утворений резисторами R1 і R2. Напруга на резисторі R2 обмежується транзистором VT1, включеним по схемою стабілітрона до напруги живлення, що необхідно для захисту входів мікросхем від високої напруги.

З движка підлаштування резистора R2 напруга високого рівня надходить на вхід елемента DD1.1 мікросхеми K561ЛE5, забороняючи прохід імпульсів з генератора, виконаного на елементі DD2.1 мікросхеми К561ТЛ1. Цей генератор зібраний на основі тригера Шмідта. При заряді і розряді конденсатора С1 на виході генератора з’являються прямокутні імпульси.

Оскільки заряд конденсатора С1 відбувається через діод VD2 типу КД522, а розряд – через резистор R3, то на виході елемента DD2.1 мають місце короткі позитивні імпульси з частотою слідування 1-0,5 Гц. Перший же імпульс, пройшовши через диференціюються ланцюжок С4, R4 і елемент DD2.2, встановлює тригер, зібраний на елементах DD2.1, DD1.3, в положення, коли на вході елемента DD2.3 низький рівень напруги. Генератор, зібраний на DD2.3, вимкнений і на висновках 1, 8 мікросхеми DA1 типу КР1014КТ1 присутній високий рівень. Одночасно імпульси з DD2.1 надходять на елементи DD1.1 і DD1.4. Через DD1.1 імпульси не проходять, так як з резистора R2 надходить високий рівень. Нульовий рівень, що знімається з резистора R9, подається на входи елементів DD3.1 і вхід DD3.3 мікросхеми К561ЛА7. Тому імпульси, що проходять через DD1.4, не проходять на DD3.4. Отже, на виході DD2.4 присутній логічний нуль, і транзистор ѴТЗ закритий. З движка резистора R2 знімається напруга логічної одиниці, достатнє для перемикання елемента DD1.1, що виконує функцію керованого компаратора з чутливістю в десятки мілівольт.

Примітка. Якщо до лінії підключається додаткове навантаження опором менше 100 кОм, то напруга в лінії зменшиться на деяку величину.

Одночасно зменшується і напруга на движку резистора R2. Це призводить до появи на вході DD1.1 напруги, сприйманого мікросхемою як рівень логічного нуля. Цей рівень- дозволяє проходження імпульсів від DD2.1 через DD1.1. Оскільки на виході DD3.1 високою рівень, то імпульси проходять через ключ DD3.2. При цьому на виході DD3.3 теж високий рівень і ці імпульси проходять і через ключ DD3.4.

Продиференціювавши імпульси ланцюжком С6, R12 і елементом DD2.4 надходять на базу транзистора ѴТЗ. Транзистор відкривається, і конденсатор СЗ швидко розряджається через відкритий транзистор ѴТЗ і світлодіод VD3, який яскраво спалахує з частотою 0,5-1 Гц. У перервах між імпульсами конденсатор СЗ заряджається через резистор R6. Так як оцінка стану лінії відбувається під управлінням імпульсів з генератора DD2.1, то деяка зміна напруги в лінії в момент заряду конденсатора СЗ на роботі пристрою не позначається.

Розглянемо випадок, коли телефонна трубка знята. При цьому опір телефонного апарату включається між плюсовим проводом лінії і резисторами R11 і R13. Напруга в лінії зменшується до 5-25 В, так як навантаженням лінії будуть телефонний апарат, резистор R13 і резистор R14, зашунтірован малим (близько 10 Ом) опором мікросхеми DA1.

Напруга, що знімається з резистора R13, забезпечує живлення пристрою через діод VD4 типу КД522. При цьому. напруга високого рівня з точки з’єднання резисторів R8, R9 надходить на елементи DD3.3 і DD3.1. Низьким рівнем закривається ключ DD3.2. З движка резистора R9 знімається напруга логічної одиниці, близьке до напруги перемикання компаратора DD1.4. Припустимо, що до лінії підключається (або була підключена) додаткова паралельна або послідовна навантаження, яке призводить до зменшення напруги в лінії.

При цьому напруга на движку резистора R9 приймає рівень, що трактувався мікросхемою як рівень логічного нуля. При цьому імпульси з DD2.1 проходять через DD1.4, DD3.3 і DD3.4. Після дифференцирующей ланцюжка С6, R12 і елемента DD2.4 вони надходять на базу транзистора ѴТЗ, включаючи світлову індикацію. Одночасно перший же імпульс переводить тригер на DD1.2 і DD1.3 в стан, дозволяюче роботу генератора на елементі DD2.3. З виходу генератора короткі імпульси частотою 12-20 кГц надходять на ключ, виконаний на мікросхемі DA1.

Ключ починає закриватися і відкриватися з частотою генератора. При цьому сигнал в лінії модулюється даної частотою, це викликає розширення спектра сигналу, випромінюваного радіоретранслятором, підключеним в лінію.

Одночасно напруга в лінії збільшується до 35-45 В. Це пов’язано з тим, що послідовно з резистором R13 включається резистор R14, раніше шунтувати ключем DA1. Підвищення напруги в лінії до такого рівня дозволяє нейтралізувати автоматичні записуючі пристрої, що спрацьовують по рівню напруги в лінії.

Для того щоб робота цього генератора не заважала аналізу стану лінії, він періодично відключається шляхом перемикання тригера DD1.2, DD1.3 на момент оцінки стану лінії. Якщо в процесі оцінки стану лінії приймається рішення про те, що лінія вільна від сторонніх підключень, то схема автоматично встановлюється у вихідний стан і переходить в режим очікування з періодичною перевіркою стану лінії.

Деталі. Резистори використовуються типу МЛТ-0, 125. Діод VD1 можна замінити на КД105, Д226. Транзистори можна замінити на КТ3102, КТ503. Мікросхеми можна використовувати з Серій 564 і 1561. Конденсатори Cl, С2 і СЗ повинні бути з мінімальним струмом витоку.

Налаштування. При настройці пристрою встановлюється частота генераторів 0,5-1 Гц і 12-20 кГц резисторами R3 і R10, відповідно. При включеному генераторі DD2.3 резистором R14 встановлюється рівень напруги в лінії, рівний 35-45 В, при якому ще не відбувається роз’єднання лінії. Вихідні рівні спрацьовування розглянутого пристрою встановлюються резисторами R2 і R9.

Увага. Прилад слід підключати до лінії з дотриманням полярності!

Література: Корякін-Черняк С. Л. Як зібрати шпигунські штучки своїми руками.