Пропоноване пристрій міститьсвітлодіодне табло з 58 світлодіодів різних кольорів світіння. Вони об’єднанітак, що утворюють три символічні зображення сердечок, вкладених один водного. Кожне з них має свій колір, вони запалюються і гаснуть послідовноодин за одним, створюючи світловий ефект “щасливе серце”.Конструкція може служити хорошим подарунком або прикрасою приміщення.

Принципова схема пристроюпоказана на рис. 1. На логічних елементах DD1.1, DDI .2 зібраний генераторпрямокутних імпульсів з частотою проходження приблизно 2 … 3 Гц, а налогічних елементах DD1.3, DDI.4 – інвертори. Мікросхема DD2 – зсув-вийрегістр, вона має дві однакові незалежні секції по чотири розряду вкожній. У цьому пристрої використовується одна з них. На вхід такт-вогосигналу С регістра DD2.1 надходять імпульси з виходу генератора, а наінформаційний вхід D – проінвертірованний логічний рівень з виходу третьогорозряду регістра. До виходів регістра через резистори R4, R11 і R16 підключенітранзистори VT1-VT3, які комутують три групи світлодіодів, розташованихна друкованій платі так, що вони утворюють контури трьох сердечок, вкладених один водного (див. рис. 2). Резистори R2, R3, R5-R10, R12, R13, R15 обмежують струм івирівнюють яскравість світіння світлодіодів HL1-HL58. Напруга живлення надходитьчерез діодний міст VD1-VD4.

Працює пристрій такимчином. Після подачі живлячої напруги через резистор R14 почнетьсязарядка конденсатора С2, поки він заряджається, на вході R регістра DD2.1присутній високий рівень і встановлює на його виходах низький рівень -транзистори VT1-VT3 закриті і світлодіоди не світять. На виході елемента DD1.3 іінформаційному вході D регістра DD2.1 – високий рівень. Генератор почнепрацювати, і з виходу елемента DD1.4 імпульси надійдуть на вхід З цього регістра.По фронту першого імпульсу відбудеться “запис” лог. 1 в перший розрядрегістра DD2.1 і на його виході 1 (висновок 5) буде встановлено високий рівень,транзистор VT3 відкриється і почнуть світити світлодіоди HL47-HL58, що утворюють центральнесердечко. По фронту другого імпульсу вироб дут зрушення лог. 1 у другий розряді одночасно запис її в перший. Відкриється транзистор VT2, і додатковостануть світити світлодіоди HL27-HL46, що утворюють середнє сердечко. По фронтутретій імпульс високий рівень встановиться на виходах 1, 2 і 3 регістру DD2.1,почнуть світити світлодіоди HL1-HL26, що утворюють зовнішнє сердечко. Таким обра-зом,в цей момент світять всі світлодіоди. Але як тільки на виході елемента DD1.3 з’явитьсянизький рівень, а на вхід С регістра DD2.1 надійде черговий імпульс, вперший розряд регістра запишеться лог. О, транзистор VT3 закриється і світлодіодиHL47-HL58 (центральне сердечко) згаснуть, далі по черзі в такт з імпульсамигенератора згаснуть середнє і зовнішнє сердечка. На виході елемента DD1.3 встановитьсявисокий рівень, після чого весь описаний вище процес стане періодичноповторюватися.

Всі деталі пристрою змонтованіна друкованій платі з односторонньо фольгованого склотекстоліти, показаноїна рис. 3. Використані резистори С2-23, конденсатор СЗ – К50-35 абоаналогічний імпортний, решта – К10-17, КМ-6. Всі мік-росхеми серії К561можна замінити аналогічними з серії 564, однак слід мати на увазі, що кроквисновків мікросхем серії 564 вдвічі менше, ніж у К561, тому їх висновки необхідноподовжити відрізками лудженої дроти. Крім того, мікросхеми серії К561замінимі імпортними аналогами: К561ТЛ1 – CD4093A, К561ІР2 – HMF4015B.CD4015B. ТранзисториКТ3102ГМ допустимо замінити на транзистори серій КТ3102, КТ315 з будь-якимибуквеними індексами. Світлодіоди АЛ307БМ можна замінити на КІПД21А-К, АЛ307ГМ- На КІПД21А-Л, АЛ307ЖМ – на КІПД21А-Ж.

В авторському варіанті світлодіоди вкожному сердечку одного кольору світіння. У зовнішньому – червоного, в середньому -зеленого, а в центральному – жовтого. При монтажі світлодіоди необхідновставляти в отвори друкованої плати “до упору”, а пайку проводитишвидко, щоб не перегріти світлодіод і не зіпсувати його. Крім того, необхідноуважно стежити за правильністю їх встановлення на плату – анод і катодлегко перепис-тать. До квадратним контактним майданчикам припаюють аноди світлодіодів,а також перші висновки мікросхем і плюсовий висновок оксидного конденсатора.Невикористані вхід другого регістра мікросхеми DD2 (висновки 15, 1, 14)необхідно з’єднати навісними проводами з її висновком 8. Якщо монтаж проведенийбез помилок і всі деталі справні, пристрій починає працювати відразу і невимагає налагодження. При бажанні швидкість перемикання сердечок можна змінитипідбором резистора R1 або конденсатора С1. Для живлення пристрою авторзастосував нестабілізований блок живлення (випрямляч і згладжуєконденсатор) від ігрової приставки з вихідною напругою 12 … 14 В при вихідномуструмі до 100 мА. Слід врахувати, що напруга на конденсаторі СЗ не повиннобути більше 15 В, оскільки це граничне значення для живлення мікросхем DD1, DD2,а також не менше 12 В, так як при меншому значенні яскравість світіннясвітлодіодів різко зменшиться.