Хоча виробники цифрових мультиметрів останнім часом вбудовують всвої вироби режим автоматичного відключення від джерела живлення(AUTO POWER OFF), але такі прилади відносяться до високої або середньоїцінової категорії. У приладах моделей випуску ранніх років абосучасних, але з низькою вартістю, такий режим відсутній.Пропоноване пристрій допоможе вирішити цю проблему.
Принципова схема пристрою зображена не малюнку:

На схемі показані: GB1 – елемент живлення мультиметра типу “А23″напругою 12 вольт. Такі джерела застосуються в пультах відавтомобільної сигналізації. SA1 – це штатний перемикачмультиметра, за допомогою якого вибирають режими виміру. Кнопка SB1 -кнопка “ПУСК”, встановлюється на корпусі приладу. У початковому станіперемикач SA1 розімкнений (положення OFF). При виборі різних режиміввимірювання перемикач SA1 замикається, при цьому, плюс джерелаживлення GB1 через замкнуті контакти SA1 і опір схемимультиметра надходить на затвор транзистора VT1. Транзистор VT1відкривається, підключаючи резистор R1 до мінуса джерела живлення. ВВнаслідок конденсатор C1 розряджений, а транзистор VT2 закритий. Мультиметрзалишається знеструмленим.

При натисканні кнопки SB1 плюс джерела через резистор R2,обмежує зарядний струм конденсатора С1, надходить на загальну точкуз’єднання резисторів R1, R3 і конденсатора С1, який швидкозаряджається. Напруга з конденсатора С1 надходить на затвортранзистора VT2 і відкриває його. Через малий опір каналустік-витік транзистора VT2 ланцюг живлення мультиметра і затвортранзистора VT1 підключаються до мінуса джерела живлення GB1. Мультиметрвключається. а транзистор VT1 закривається.
Після відпускання кнопки SB1 відкритий стан транзистора VT2утримується зарядом конденсатора С1. У процесі роботи конденсатор С1розряджається через резистор R3, що призводить до плавного закриваннятранзистора VT2. Коли падіння напруги на відкритому каналі стік-витіктранзистора VT2 сягне близько 1,5-2,0 вольт, відкриється транзисторVT1 і паралельно конденсатору С1 підключить резистор R1 з малимопором. Конденсатор С1 швидко розрядиться, що призведе долавиноподібного закриття транзистора VT2. Мультиметр відключиться, асхема буде готова до наступного натискання кнопки SB1.

Час роботи мультиметра визначається величиною резистора R3,ємністю конденсатора С1 і його струмом витоку, а також залежить віднапруги джерела GB1. Так, наприклад, із зазначеними номіналами насхемою і з новим елементом живлення (12V) час роботи близько 8 хвилин. Прирозрядки елементу (до 9V) час роботи скоротилося приблизно до 6хвилин.

Конденсатор С2 усуває “зуммерування” вбудованого п’єзоелемента,призначеного для “прозвонки” ланцюгів в процесі закриваннятранзистора VT2. В інших моделях цифрових мультиметрів ефект”Зумування” може бути відсутнім, тоді конденсатор С2 можна невстановлювати. Електролітичний конденсатор С1 необхідно підібрати змінімальним струмом витоку. Резистори будь мініатюрні, потужністю небільше 0,1 Вт

Література: Радіо, 2001, N9, стр 28.

Автор: Олександр Борисов

Зв’язок з автором: Немає даних

Веб сайт автора: Немає даних

Прислав: Немає даних

Джерело: http://radiokot.ru