Таймер – один з найбільш поширених пристроїв автоматики, що використовуються в електропобутової техніки. У літературі описано чимало таймерів подібного призначення, в тому числі і на найбільш сучасною цифровою елементній базі [1,2]. Однак багато з них, з точки зору використання в електропобутових приладах, мають суттєві недоліки. Наприклад, вибір часу витримки здійснюється, як правило, комутаційними пристроями з механічною фіксацією. При інтенсивній експлуатації такі органи управління швидко виходять з ладу через зношення механічних вузлів. Багато електропобутові прилади (наприклад, пральні і кухонні машини) експлуатуються в умовах високої вологості і концентрації хімічно активних парів. Все це прискорює окислення контактів перемикачів і, крім того, волога, проникаюча через зношені рухливі з’єднання перемикачів, може стати причиною ураження електричним струмом.
У пропонованому варіанті таймера (см.схему рис.1) використано оригінальне технічне рішення. Завдяки цьому в ньому для завдання тимчасового інтервалу вдалося застосувати кнопковий пульт “тактильного” типу, з рівною надійно захищеної від вологи ізолюючої поверхнею і не містить механічних деталей. Таймер розрахований на відлік від одного до дев’яти однакових часових інтервалів. При цьому одиничний інтервал може бути від часток секунди до десятків годин. Передбачена можливість перемикання таймера в початковий стан до закінчення заданого інтервалу, а також перезапуск з додаванням часу до вже відрахує інтервалу.

Рис. 1
Задаючий генератор і дільник частоти виконані на годинниковою мікросхемі K176ІЕ12 (DD1). Залежно від необхідної точності відліку, під времязадающей ланцюга генератора може бути кварцовий резонатор ZQ1 на частоту 32768 Гц, а також RC-або LC-ланцюга, як описано в [3]. Для одиничних інтервалів, що перевищують 1 хв, на виході М мікросхеми DD1 слід включити додаткові дільники частоти.
Імпульси, наступні з частотами 1/60 Гц (хвилинні) і 32768 Гц, підсумовуються елементом DD2.2 і далі надходять на лічильний вхід десяткового лічильника-дешифратора DD3. Імпульси генератора проходять через елемент DD2.1 лише тоді, коли на його вхід 2 надходить сигнал низького рівня з виходу дешифратора мікросхеми DD3 через контакти однієї з натиснутих кнопок SB2 – SB10.
При включенні живлення лічильник мікросхеми DD3 обнуляється імпульсом зарядки конденсатора С3, що надходять на вхід R (через елемент DD2.3). Сигнал високого рівня на виході “0” дешифратора цієї мікросхеми утримує в нульовому стані дільник частоти, і хвилинні імпульси на виході М відсутні. У цей час імпульси генератора не проходять через елемент DD2.1, оскільки на його вході 2 діє сигнал високого рівня, створюваний резистором R4. Транзистор VT1, керуючий навантаженням, закритий, тому навантаження вимкнена. У такому стані таймер знаходиться до натискання на одну з кнопок SB2 – SB10.
З моменту замикання контактів однієї з цих кнопок елемент DD2.1 починає пропускати коливання генератора, що задає до тих пір, поки на виході дешифратора, відповідному цій кнопці, не з’явиться сигнал високого рівня. Відбудеться ж це не більше ніж через 0,3 мс після замикання контактів кнопки. При цьому дільник частоти звільняється від сигналу обнулення і на вхід CN лічильника мікросхеми DD3 починають надходити імпульси, частота проходження яких відповідає обраному одиничного інтервалу.
Через певне число тимчасових інтервалів, залежне від номера раніше натиснутою кнопки, лічильник приймає вихідне стан. Тепер протягом усього часу, поки лічильник знаходився в робочому стані, транзистор VT1 буде відкритий напругою високого рівня, що надходять на його базу через резистор R5 і елемент DD2.4 з виходу дешифратора. Через реле, оптрон, симистор або інший пристрій управління буде включена і навантаження таймера.
Аналогічно відбувається прискорене повернення пристрою в початковий стан при натисканні на кнопку SB 1.
Конструктивно кнопковий пульт таймера виконаний подібно пультів “плоских” мікрокалькуляторів. Його верхній шар являє собою ізолюючу гуму або пластмасу, на яку фарбою нанесені зображення цифр тимчасових витягів. З внутрішньої сторони під цифрами наклеєні накладки з провідної гуми (або в крайньому випадку з металевої фольги). Вони збігаються з вікнами решітки з ізоляційного матеріалу, розташованої між гумовою пластиною і друкованою платою з контактними майданчиками під кожною накладкою. Товщина решітки повинна бути трохи більше товщини накладок. При натисканні на зображення цифри гумова пластина в цьому місці прогинається і накладка замикає відповідні контактні площадки.
Струм, споживаний таймером, визначається пристроєм управління навантаженням. І якщо він не великий, то для живлення таймера можна використовувати мережевий бестрансформаторним блок з вихідним напругою від 9 до 12 В.
Крім електропобутових приладів і машин, описане пристрій може бути використано в таймері автоматичного вимкнення телевізора, радіоприймача. У цьому випадку одиничний інтервал временіцелесообразно вибрати рівним 15 хв.
ЛІТЕРАТУРА
1. Конов В. Цифрове реле часу. – Радіо, 1979, № 9, с.26.
2. Мединський Л. Просте економічне реле часу. – Радіо, 1988, № 1, с. 41-43.
3. Лук’янов Д. 1 Незвичайні “професії” мікросхем для годин. – Радіо, 1988, № 12, с. 31,32.