Технічні характеристики УМЗЧ

Максимальна вихідна потужність при вхідній напрузі 3 В і коефіцієнті

гармонік не більше 0,5% …………………………………… 12 Вт

Робочий діапазон частот при

нерівномірності АЧХ не більше 3 дБ ………………. від 30 Гц до 22 кГц

Високоякісний УМЗЧ з ультралінейной крайовим каскадом має ряд переваг у порівнянні зі звичайним двотактним. Він являє собою підсилювач з негативним зворотним зв’язком, вводиться в ланцюг сітки, що екранує. Пентод або тетрод в такій схемою набувають властивості лампи, яка за параметрами займає проміжне положення між пентодом і тріодом. Тому можна зберегти притаманні пентод економічність харчування, чутливість і велику вихідну потужність, отримати властиві тріода мале внутрішній опір і домогтися зниження нелінійних спотворень в порівнянні доже з триодного включенням лампи.

Рис. 1

Розглянемо схему описуваного підсилювача, показану на рис.1. На лівій половині лампи 6Н1П зібраний попередній підсилювач напруги з коефіцієнтом передачі близько 10. Права половина лампи 6Н1П відіграє роль фазоінвертора, виконаного за схемою каскаду з розділеним навантаженням. У катодну ланцюг включений подстроєчний резистор опором 1,5 кОм, службовець для балансування коефіцієнтів передачі плечей фазоінвертора. Резистор опором 47 кОм, з’єднаний послідовно з ланцюгом керуючої сітки цієї лампи, запобігає самозбудження каскаду на ультразвукових частотах.

Вихідний каскад виконаний за схемою двотактної з фіксованим зсувом на поширених лампах 6П14П, що працюють в класі АВ. Резистори опором 4,7 Ом. включені в ланцюзі катодів, служать для компенсації технологічного розкиду ламп і не є обов’язковими. Великий запас по потужності цих резисторів підвищує надійність пристрою в разі міжелектродного пробою в лампах. Підстроєні резистор опором 2,4 кОм служить для установки напруги зміщення на керуючих сітках ламп (Порядку -13 В).

До вихідного трансформатору ультралінейной каскаду пред’являються специфічні вимоги, невиконання яких не тільки зводить нанівець всі схемні переваги, але і може привести до виникнення серйозних проблем, таких, як самозбудження підсилювача або “незрозуміле” і сильне зростання нелінійних спотворень. Тому до конструювання і виготовлення вихідного трансформатора, призначеного для роботи в ультралінейной схемою, слід підійти з особливою акуратністю і обов’язково обмотки зробити секціонованими.

Вихідний трансформатор виконаний на сердечнику типу Ш25х37. Каркас розділений по ширині вертикальною перегородкою товщиною 2 мм на дві рівні частини. У ній на всю висоту зроблений проріз, призначена для укладання проводи вторинної обмотки. Первинна обмотка містить 2800 витків дроту ПЕВ-2 0,18 мм. Вона розділена на 14 однакових секцій по 200 витків. Кожна з секцій намотана в два шари по 100 витків. Всі секції з’єднані послідовно. Вторинна обмотка містить 132 витка проводу ПЕВ-2 0,85 мм. Обмотка розділена на 6 секцій по 22 витка кожна. Всі секції включені послідовно. Розміщення обмоток в котушці вихідного трансформатора і схема електричних з’єднань їх секцій показані на рис.2.

Рис. 2.

Після збірки трансформатора, його ретельно просочують технічним воском. Застосовувати для цієї мети нітролаки серії НЦ неприпустимо.

Блок живлення підсилювача по ланцюгу +300 В обов’язково повинен мати фільтруючу LC-ланцюг, параметри елементів якої повинні бути максимально можливими. Підсилювач споживає по ланцюзі +300 В струм не більше 0,1 А, по ланцюгу 6,3 В – не більше 2,5 А.

Налагодження підсилювача нічим не відрізняється від налагодження звичайного двотактного підсилювача. При необхідності балансування АЧХ і ФЧХ плечей фазоінвертора в області високих частот слід встановити конденсатор Скор, ємність якого визначають експериментально.