Зменшення маси та габаритів і підвищення економічності джерел живлення є однією з актуальних задач при конструюванні сучасної радіоелектронної апаратури. Найбільш просто ця задача вирішується заміною традиційного випрямляча (з мережевим трансформатором і ємнісним фільтром) високочастотним перетворювачем з наступним випрямленням високочастотного напруги. Такі джерела живлення, завдяки того, що перетворення напруги відбувається на відносно високій частоті (10 … 40кГц), мають трансформатори і всю конструкцію значно менших розмірів і звідси більш високу питому потужність, доходить до 200 … 400 Вт/дм3, що в кілька разів більше, ніж у традиційних блоків живлення. Принципова схема такого джерела живлення зображена на малюнку. На виході блоку одержують двополярної напруги 2х27 В при струмі навантаження до 0,6 А, Амплітуда пульсацій вихідної напруги при максимальному струмі навантаження не перевищує 30 мВ.
Випрямляч мережевої напруги зібраний на діодах V1 – V4. Перетворювач випрямленої напруги виконаний на транзисторах V6, V7 і трансформаторах Т1 і Т2, а випрямляч напруги підвищеної частоти – На діодах V8-V11. Робоча частота перетворювача напруги 22 кГц. Конденсатори С1 і С’2 необхідні для захисту живильної мережі від перешкод, що виникають при роботі перетворювача. Резистори R1 і R2 спільно з конденсаторами СЗС4 є первинним фільтром і одночасно дільником напруги для перетворювача. Ланцюжок V5, R3, С5. R5 служить для полегшення запуску генератора перетворювача. Фільтром випрямленої високочастотного напруги служать конденсатори С6, С7. Використання двох трансформаторів в перетворювачі напруги дозволило збільшити його ККД. В
звичайних перетворювачах з одним трансформатором останній працює в режимі насичення. У перетворювачі з двома трансформаторами вихідний трансформатор працює в лінійному режимі при значно менших індукція, ніж в однотрансформаторні перетворювачі. Це дозволяє зменшити втрати в сердечнику, а отже, підвищити ККД перетворювача. Насичує трансформатор Т2 розрахований тільки на потужність, споживану базовими ланцюгами транзисторів V6 і V7 і тому має невеликі розміри. У перетворювачах з одним трансформатором в момент перемикання транзисторів з’являється значний викид колекторного струму. У перетворювачі з двома трансформаторами цей викид практично відсутня, що значно знижує так звані динамічні втрати і підвищує загальний ККД перетворювача.
Наявність зв’язку між трансформаторами через обмотки III призводить до того, що в потрібний момент трансформатор Т2 входить в режим насичення. Це необхідно для того, щоб виконувалися умови роботи перетворювача, про які було сказано вище. Трансформатор Т2 є комутуючим елементом, включеним в базові ланцюга транзисторів V6 і V7. При насиченні трансформатора Т2 його намагнічується струм швидко зростає, внаслідок чого зростає падіння напруги на резисторі R4 і зменшується напруга на обмотці III, а отже, і на обмотках I і II, що призводить до зменшення струму бази і виходу відкритого транзистора в активну область і переключенню транзисторів. Частота перемикання визначається часом перемагнічування осердя насичує трансформатора Т2. Дроселі ДР1 і Др2 забезпечують затримку відкривання одного транзистора до тих пір, поки інший повністю не закриється. Це необхідно для усунення наскрізних струмів і зменшення втрат при перемиканні транзисторів.
Дані трансформаторів та дроселів поміщені в таблиці. Правильно зібраний блок живлення налагодження не вимагає.