Особливістю підсилювача є синхронне (з сигналом) харчування каскаду на операційному підсилювачі змінюються напругами і застосування у вихідному каскаді режиму В.
Основні параметри Номінальний діапазон частот, Гц 10 … 50000
Номінальна вихідна потужність на навантаженні опором 8 Ом (при коефіцієнті гармонік 0,2%), Вт 10
Номінальна вхідна напруга, В 1
Вхідний опір, кОм 5
Струм спокою, мА 15
Підсилювач містить каскад посилення напруги сигналу на операційному підсилювачі А1 і вихідний каскад на транзисторах V5-V8.
У відсутність сигналу транзистори V5-V8 закриті, чим і обумовлюється малий струм, споживаний підсилювачем. При цьому напруга в точці з’єднання стабілітронів V3, V4 і резистора R10 * дорівнює нулю, а на висновках харчування операційного підсилювача підтримується, рівним номінальній напрузі харчування стабілізаторами на транзисторах V1, V2.
З появою сигналу на вході напруга в точці з’єднання стабілітронів змінюється на величину вихідного сигналу. В * результаті від операційного підсилювача виявляється можливим отримати значно більшу напруга сигналу, ніж при звичайному харчуванні. Резистор R10 *, що з’єднує стабілітрони з виходом підсилювача, зменшує максимальну напругу на входах операційного підсилювача (по постійному струму вони, як видно зі схеми, з’єднані із загальним проводом, тому синфазное зміна напруг живлення еквівалентно підключенню до них джерела синфазного сигналу).
Підсилювач не боїться перевантажень по входу і коротких замикань у навантаженні. Якщо це трапиться, то коефіцієнт підсилення операційного підсилювача різко зменшиться (в результаті знизиться і вихідна напруга), а його вихідний струм (а отже, і вихідний струм всього підсилювача) буде обмежений резистором R6.
Коефіціент підсилення підсилювача визначається відношенням опорів резисторів R3 і R2 ланцюга ООС (К = 1 + R3/R2). Остання знижує вихідний опір підсилювача, покращуючи його роботу в області нижчих частот, і стабілізує напругу на навантаженні – гучномовці В1.
Налагодження підсилювача полягає в перевірці постійної напруги на навантаженні (воно має бути близько до нуля) і підборі резистора R10 *. На час налагодження його зручно замінити змінним (опором 2,7 … 3,3 кОм). Подавши на вхід підсилювача змінна напруга від генератора сигналів звукової частоти, зменшують опір резистора до отримання на екрані осцилографа максимально можливого неспотвореного вихідного сигналу. Надмірно зменшувати опір резистора R10 * не рекомендується, так як це призведе до зниження стійкості роботи підсилювача (він може перейти в критичний режим). При істотному (Більш ╠ 0,1 В) відмінності напруги на виході від нуля слід підібрати резистор R1.