Рекомендований стабілізатор напруги призначений для живлення високоякісної апаратури. Застосування в ньому польового транзистора як регулюючого (VT1) дозволило живити джерело зразкового напруги (Резистор R1, стабілітрон VD1) і підсилювач постійного струму (операційний підсилювач DA1) вихідним стабілізованою напругою, а також послабити до мінімуму зв’язок між входом і стабілізатором (через канал стік – витік транзистора), що зменшило проникнення пульсацій вхідної напруги в навантаження.

Основні технічні характеристики:
Коефіцієнт стабілізації напруги ………. 70000
Вхідна напруга, В. ………………………………. 10 … 20
Вихідна напруга, В. ……………………………… 9
Максимальний струм навантаження, мА ………………………. 150
Вихідний опір, 0м ………………………. 0,003
Коефіцієнт стабілізації напруги виміряно при струмі навантаження 30 мА цифровим вольтметром В7-34. При зміні вхідного напрузі від 10 до 20 В вихідна змінювалося не більше ніж на 0,0001 В, що відповідає коефіцієнту стабілізації 70 000.
Стабілізатор не боїться короткого замикання на виході і перевантажень по струму. Із збільшенням струму навантаження напруга затвор – витік і опір каналу стік – витік польового транзистора зменшуються. При цьому напруга на виході ОП збільшується до максимального значення, яке завжди менше живлячої напруги. При подальшому збільшенні струму навантаження напруга затвор – витік транзистора стає постійним і рівним різниці вихідної напруги стабілізатора і напруги насичення на виході ОП – стабілізатор переходить в режим стабілізації вихідного струму. При короткому замиканні на виході струм через стабілізатор не може перевищити свого максимального значення, рівного току стоку транзистора при нульовій напрузі між затвором і витоком.
Потужність, розсіює регулюючим транзистором при тривалому короткому замиканні на виході стабілізатора не повинна перевищувати допустиму (для транзистора КП903Б – 6Вт при температурі повітря не вище 25С). Якщо, наприклад, максимальний струм стоку транзистора дорівнює 400мА, то потужності 6Вт відповідає напруга 15В. Це найбільша вхідна напруга стабілізатора при тривалому короткому замиканні на виході. При струмі навантаження більше 30мА регулюючий транзистор необхідно встановлювати на тепловідвід. Конденсатори С1 і С2 коректують частотну характеристику ОУ, а С3 і С4 – блокують ланцюга живлення ОП і навантаження. Конденсатор С3 треба монтувати можливо ближче до ОУ. Ослаблення впливу коливань температури навколишнього середовища на вихідну напругу досягається використанням в стабілізаторі дротяних резисторів і термостабілізованого стабілітрона і ОУ. В результаті за першу хвилину після включення живлення вихідна напруга стабілізатора змінюється в межах до 800 мкВ, за наступні 20 хв не більше ніж на 100 мкВ. Стабілітрон КС166А можна замінити на КС162А, КС168А, а ОУ К551УД1Б – на К153УД5, К140УД12, К140УД6, К140УД7, К140УД10, К140УД11, К153УД2, К153УД4, К153УД6 або К140УД1А з відповідними ланцюгами корекції. Але при такій заміні стабільність вихідної напруги кілька погіршиться, тому що коефіцієнт стабілізації напруги прямо пропорційний коефіцієнту підсилення ОУ. Налагодження стабілізатора зводиться до встановлення необхідного вихідного напруги шляхом зміни співвідношення номіналів резисторів R2 і R3.