Схема базового логічного елемента структури ЕСЛ, що виконує функції АБО-HE і АБО, наведена на рис. 3. Цей елемент утворюють диференційний підсилювач «а транзисторах VT1-ѴТЗ, температурно-компенсований джерело опорної напруги (2,09 В) на транзисторі ѴТ4, діодах VD1, VD2 і резисторах R6, R7, вихідні емітерний повторювачі на транзисторах ѴТ5, ѴТ6, колекторні ланцюги яких з’єднані із загальним провідником, Живлення здійснюється напругою негативної полярності -5,2 В.

Такий елемент по схемного побудови нагадує багато аналогові мікросхеми. Його передатна характеристика зображена на рис. 4. При подачі на один або обидва входи напруги – (1,6 … 1,8) В (відносно загальної шини) транзистори VT1 ​​і VT2 будуть закриті, a ѴТЗ – відкритий. База транзистора ѴТ5 через резистор R2 з’єднана із загальним провідником харчування, тому на емітер цього транзистора (вихід АБО-HE) буде напруга – (0,8 … 0,9) В (рис. 4, точка а).

   

Рис. 3. Схема базового елемента ЕСЛ 2ІЛІ-НЕ/ІЛІ

   

Рис. 4. Передавальна характеристи ка елемента ЕСЛ 2ІЛІ-НЕ/ІЛІ

Зі збільшенням вхідної напруги транзистори VT1 ​​і VT2 починають відкриватися, їх колекторні струми збільшуються (рис. 4, точка 6), транзистор ѴТЗ залишається відкритим. Подальше збільшення вхідної напруги призводить до значного відкриванню транзисторів VT1 і ѴТ2 закривання транзистора ѴТЗ, далі (рис. 4, точка в) їх струми порівнюються, транзистор ѴТЗ закривається (рис. 4, точка г). В цьому випадку весь струм протікає через транзистори VT1, ѴТ2, що призводить до збільшення падіння напруги я а резисторі R2 і зменшенню напруги на виході АБО-HE до – (1,7 … 1,8) В. На емітер транзистора VT6 (вихід АБО) напруга змінюється противофазно по відношенню до виходу АБО-HE. Протяжність лінійної ділянки характеристики по виходу становить приблизно 0,6 В.

Логічні елементи ЕСЛ є найбільш високочастотними у порівнянні з елементами мікросхем інших серій і споживають значні потужності-до 100 мВт. Крутизна передавальної характеристики відповідає коефіцієнту підсилення по напрузі приблизно 12 дБ. Вихідні емітерний повторювачі забезпечують хороше узгодження з низькоомними навантаженнями і можливість роботи на високочастотний кабель з хвильовим опором 50 … 70 Ом.

   
Література: І. А. Нечаєв, Масова Радіо Бібліотека (МРБ), Випуск 1172, 1992 рік.