Навіть напевно не просто прості, а супер прості. Даний проект на мікроконтролері можна назвати проектом вихідного дня, так як на розробку і створення цих годин з нуля пішло 1,25 дня, а враховуючи, що у вас буде під рукою готовий код, то ви впораєтесь швидше.

Нам знадобляться: Кварцовий резонатор на 16 МГц, мікроконтролер ATTINY2313, 2 кнопки, 2 конденсатора на 22 пф, конденсатор на 220 нф, лінійний стабілізатор живлення 7805, 4 транзистора КТ817Б, ну і чотири семисегментний світлодіодних індикатора, у мене це SA15-11GWA (висота цифр 38 мм) і жменька резисторів. Наведений список відповідає тій конструкції, що на фотографіях. Ви можете використовувати інші комплектуючі (більш великі індикатори, інший мікроконтролер і т.д.), і тоді доведеться перерахувати деякі опору. Загалом простір для творчості великий. Вітчизняні транзистори довелося використовувати, оскільки під рукою нічого іншого не було, якби була можливість вибирати, то я б поставив польові транзистори.

Отже, наявні компоненти:
Мікроконтролер обійшовся в 41 руб, індикатори по 52,8 руб за штуку. Всього виходить 252,2 руб. Інше було витягнуто із запасів, але в будь-якому випадку бюджет би не перевищив би 300 рублів.

Мікроконтролер тактується кварцом з частотою 16 МГц. В якості лічильника часу, всередині мікроконтролера запущений 16 бітний таймер з предделителя 256 (тобто частота відліків таймера 62500 Гц), налаштований на створення переривання по досягненні лічильником значення 625. Таким чином, ми отримуємо переривання рівно 100 разів на секунду. Значення часу зберігається в глобальних змінних, і кожне переривання ми збільшуємо значення мілісекунд на 1. Якщо кількість мілісекунд досягає 100, то ми збільшуємо на 1 значення секунд, а значенням мілісекунд скидаємо. І так далі аж до десятків годин, які скидаються по досягненні 24 без збільшення наступного розряду. Годинник гранично прості, тому не вважають ні дату, ні переклад на зимовий / літній час і т.д. Дані функції можна реалізувати програмно, без зміни апаратної частини, тому залишаються для реалізації бажаючим.
Розібравшись з таймером і перериваннями ми отримуємо значення поточного часу в глобальних змінних. Тепер займемося висновком цих значень. Так як кількість портів мікроконтролера обмежена, то будемо експлуатувати інерційність зору. Катоди всіх 4 індикаторів сполучені паралельно, а аноди комутуються окремо, що дозволяє нам у будь-який момент часу вивести будь-яку цифру на будь-який індикатор. Швидко перемикаючи порт B, до якого підключені катоди і швидко перемикаючи аноди ми можемо створити видимість, що у нас працюють всі 4 цифри, хоча одноразово працює тільки одна. Іншими словами, якщо поточне час 12:51, то ми виводимо цифру 1 на перший індикатор, через малий проміжок часу (у мене 1 мс) виводимо цифру 2 на другий індикатор, через 1 мс виводимо 5 на 3 індикатор, через 1 мс виводимо 1 на 4 індикатор і так далі по колу.
Кнопки опитуються після кожного циклу відображення (приблизно 40 разів на сек), обробка натиснення забезпечена антідребезгом і «клямкою» у вигляді прапора, що дозволяє вважати саме натискання не відволікаючись на утримання.

Лістинг:

/***************************************************** 
This program was produced by the
CodeWizardAVR V1.25.7 beta 5 Professional
Automatic Program Generator
© Copyright 1998-2007 Pavel Haiduc, HP InfoTech s.r.l.
http://www.hpinfotech.com
Project : Simple AVR Clock
Version :
Date : 01.05.2008
Author : Spiritus Sancti
Company : licrym.org
Comments:
Chip type : ATtiny2313
Clock frequency : 16,000000 MHz
Memory model : Tiny
External SRAM size : 0
Data Stack size : 32
*****************************************************/
#include <tiny2313.h>
#include <delay.h>
#define digit_display_time 1
unsigned char milliseconds, seconds, ten_seconds, minutes, ten_minutes, hours, ten_hours;
bit button_pressed1, button_pressed2;
// Timer 1 output compare A interrupt service routine
interrupt [TIM1_COMPA] void timer1_compa_isr (void) / / Переривання відбувається 100 разів на сек,
зберігаємо в глобальні змінні поточний час
{ milliseconds++;
TCNT1H=0x00;
TCNT1L=0x00;
if (milliseconds >= 100 )
{
milliseconds = 0;
seconds++;
};
if (seconds >= 10)
{
seconds = 0;
ten_seconds++;
};
if (ten_seconds >= 6)
{
ten_seconds = 0;
minutes++;
};
if (minutes >= 10)
{
minutes = 0;
ten_minutes++;
};
if (ten_minutes >= 6)
{
ten_minutes = 0;
hours++;
};
if (hours >= 10)
{
hours = 0;
ten_hours++;
};
if (ten_hours >= 2 && hours == 4)
{
ten_hours = 0;
hours=0;
};
}
void main(void)
{
unsigned char digits [10] = {18, 159, 56, 28, 149, 84, 80, 31, 16, 20}; / / масив для генерації
цифр. Який елемент масиву буде відправлений в порт, така цифра й загориться.
// Crystal Oscillator division factor: 1
CLKPR=0x80;
CLKPR=0x00;
// Input/Output Ports initialization
// Port A initialization
// Func2=In Func1=In Func0=In
// State2=T State1=T State0=T
PORTA=0x00;
DDRA=0x00;
// Port B initialization
// Func7=Out Func6=Out Func5=Out Func4=Out Func3=Out Func2=Out Func1=Out Func0=Out
// State7=1 State6=1 State5=1 State4=1 State3=1 State2=1 State1=1 State0=1
PORTB=0xFF;
DDRB=0xFF;
// Port D initialization
// Func6=Out Func5=Out Func4=Out Func3=Out Func2=Out Func1=In Func0=In
// State6=0 State5=0 State4=0 State3=0 State2=0 State1=P State0=P
PORTD=0x03;
DDRD=0x7C;
// Timer/Counter 0 initialization
// Clock source: System Clock
// Clock value: Timer 0 Stopped
// Mode: Normal top=FFh
// OC0A output: Disconnected
// OC0B output: Disconnected
TCCR0A=0x00;
TCCR0B=0x00;
TCNT0=0x00;
OCR0A=0x00;
OCR0B=0x00;
// Timer/Counter 1 initialization
// Clock source: System Clock
// Clock value: 62,500 kHz
// Mode: Normal top=FFFFh
// OC1A output: Discon.
// OC1B output: Discon.
// Noise Canceler: Off
// Input Capture on Falling Edge
// Timer 1 Overflow Interrupt: Off
// Input Capture Interrupt: Off
// Compare A Match Interrupt: On
// Compare B Match Interrupt: Off
TCCR1A=0x00;
TCCR1B=0x04;
TCNT1H=0x00;
TCNT1L=0x00;
ICR1H=0x00;
ICR1L=0x00;
OCR1AH=0x02;
OCR1AL=0x71;
OCR1BH=0x00;
OCR1BL=0x00;
// External Interrupt(s) initialization
// INT0: Off
// INT1: Off
// Interrupt on any change on pins PCINT0-7: Off
GIMSK=0x00;
MCUCR=0x00;
// Timer(s)/Counter(s) Interrupt(s) initialization
TIMSK=0x40;
// Universal Serial Interface initialization
// Mode: Disabled
// Clock source: Register & Counter=no clk.
// USI Counter Overflow Interrupt: Off
USICR=0x00;
// Analog Comparator initialization
// Analog Comparator: Off
// Analog Comparator Input Capture by Timer/Counter 1: Off
ACSR=0x80;
// Global enable interrupts
#asm(“sei”)
while (1)
{
PORTD | = 1 < < 5; / / включаємо перший індикатор
PORTB = digits [ten_hours]; / / виводимо на нього десятки годин
delay_ms (digit_display_time); / / чекаємо, час індикації одного розряду задається в заголовку програми
PORTD & = ~ (1 < < 5); / / вимикаємо перший індикатор і переходимо далі і так в циклі для кожного з 4 розрядів
PORTD |=1<<4;
PORTB = digits[hours];
if (milliseconds> = 50) PORTB & = ~ (1 < < 4); else PORTB | = 1 << 4; / / моргання точки
delay_ms(digit_display_time);
PORTD &=~(1<<4);
PORTD |=1<<3;
PORTB = digits[ten_minutes];
delay_ms(digit_display_time);
PORTD &=~(1<<3);
PORTD |=1<<6;
PORTB = digits[minutes];
delay_ms(digit_display_time);
PORTD &=~(1<<6);
/ / А от тепер перевіримо кнопочки в стилі годин Електроніка 13
if ((PIND & 1 < < 0) == 0 && button_pressed1 == 0) / / Якщо натиснута кнопка 1
{
delay_ms(1);
hours++;
button_pressed1 = 1;
};
if ((PIND & 1 < < 0) == 1) button_pressed1 = 0; / / Якщо відпущена то
скидаємо прапор
if ((PIND & 1 < < 1) == 0 && button_pressed2 == 0) / / Якщо натиснута кнопка 2
{
delay_ms(1);
minutes++;
button_pressed2 = 1;
};
if (PIND & 1<<1) button_pressed2=0;
};
}

Завантажити прошивку і друковану плату в LAY – скачати.