Клацніть по картинці для збільшення!

Пристрій призначений для полегшення паркування при русі автомобіля
заднім ходом (особливо буде корисно починаючим автолюбителямі дамам).
Харчування на локатори подається від ліхтаря заднього ходу (локатори включаються тільки при русі заднім ходом). Локатори розташовані в задніх габаритних ліхтарях, блок індикації на панелі приладів. Локаториналаштовують на бажане відстань 50-100см, відстань встановлюють регулюванням струму світлодіодів R17, якщо відстань занадтовелике слід збільшити опір потанціомметра R17 до 2,2 оскільки Передавальні і фотодіоди розташовані в одну сторону, фотодіоди приймають відбиті від перешкоди ІК промені.
Eсли до двох проводах, що йдуть до приймача від спільного з передавачем джерела живлення, додати всього один дріт синхронізації, то можна отримати абсолютно чудове пристрій. Воно працюватиме за принципом синхронного детектора і володіти такими його властивостями, як вибірковість, перешкодостійкість, можливість отримання великого посилення. І це без застосування багатокаскадних підсилювачів зі складними фільтрами.
Причому пристрій не реагує на зовнішню засвічення від сторонніх джерел, як постійну (сонце, лампи розжарювання), такі модульованих (люмінесцентне освітлення, ліхтарик).
Генератор передавача (рис. 4.6. А) зібраний на інтегральному таймері DA1 включеному за схемою мультивібратора. Частота мультивібратора обрана в діапазоні 20-40 кГц, але може бути будь-хто. Воналише обмежена знизу величиною конденсаторів С7, С8 і зверху частотними властивостями таймера.
Сигнал мультивібратора через ключ на VT5 управляє світлодіодами передавача VD2-VD4. Потужність випромінювання передавача можна підбирати, змінюючи число світлодіодів або струм через них резистором R17. Так як діоди працюють в імпульсному режимі, амплітудне значення струму через них можна виставити вдвічі-втричі вищі постійно допустимого.
Інфрачервоний приймач виконаний на дискретних елементах VD1, VT1-VT4, Rl-R12, C1-C4 за схемою, що використовувалася в багатьох радянських телевізорах. Його з успіхом можна замінити імпортним інтегральним ІЧ-приймачем, мають до того ж інфрачервоний світлофільтр. Однак бажано, щоб на виході приймача не формувався цифровий сигнал, тобто його тракт був би лінійним.
Далі посилений сигнал надходить на синхронний детектор, виконаний на КМОП мультиплексорі DD1 і керований сигналом таймера DA1. На виходах 3, 13 DD1 є корисний протифазний сигнал, якийпосилюється диференціальним інтегратором на ОП DA2. Елементи R19, R20; СЮ, СП; R21, R22 інтегратора визначають рівень посилення сигналу,смугу пропускання приймача і швидкість відгуку.
Для досягнення максимальної завадостійкості та рівня посилення бажано щоб ці елементи були попарно підібрані з точністю до 1%. Рівень «землі» інтегратора визначається стабілітроном VD5, і обраний як можна меншим, (але щоб ОП DA2 НЕ входив до обмеження) так як корисний сигнал на виході DA2 буде позитивним.
На ОП DA3 виконаний тригер Шмітта, спільно з піковим детектором на елементах R24, VD6, R25, С12 він виконує роль компаратора для формування сигналу спрацьовування. Падіння напруги на діоді VD6 зменшує рівень пікової напруги на величину 0,4-0,5 Ві задає «плаваючий» поріг спрацювання сигналізації, величина якого плавно змінюється в залежності від відстані між приймачем іпередавачем, рівня засвічень, перешкод. При нормальному проходженні променя світлодіод VD7 буде світитися, при перетині променя світлодіод гасне.
До деталей, застосовуваним у схемі, ніяких особливих вимог ні, елементи можуть бути замінені аналогічними імпортними або вітчизняними. Резистор R25 складено з двох послідовних по 5,1МОм. Фотодіод VD1 з підсилювачем обов’язково повинен бути поміщений в металевий заземлений екран для запобігання наведень.
Схема налаштування не вимагає, але слід бути уважним при випробуванні пристрою. Сигнал передавача може потрапляти в приймач в результаті відображення від прилеглих предметів і не дасть побачити результат функціонування схеми. Зручніше за все під час налагодження зменшити струм світло-діодів випромінювача до часток міліампера.