Це пристрій (мал. 119), розташовуване ІА приладовому щитку, дозволяє з достатньо високою точністю визначати напругу в бортовій мережі автомобіля. Світловим індикатором. Служить двоколірний світлодіод HL1. При напрузі 12 … 13 У постійно світиться червоне, а при 13 … 14 зелений світлодіод. Якщо ж напруга відрізняється від номінального, то світлодіод починає мигати з частотою 1 … 3 Гц, іпрі напрузі менше 12 В – червоні спалахи, при напрузі понад 14 В – зелені. Індикатор зберігає працездатність при напрузі живлення ь межах 6 … 20 В, споживаний струм – не більше 15 … 20 мА. Чотирьох градацій вимірювання цілком достатньо для впевненого контролю за напругою бортової ісеті автомобіля. За бажанням автолюбителя ця градація можна встановити довільно, в Залежно від конкретної ситуації.

Індикатор складається з трьох компараторів напруги на елементах мікросхеми DD1: перший – на DD1.1 і DD1.4, другий – на DD1.2 і DD1.5, третій – на DDI.3. На елементах мікросхеми DD2 зібрані два ідентичних генератора імпульсів.

При подачі на пристрій напруги живлення менше 12 В на виходах елементів DD1.4 і DD1.5 з’являється напруга низького рівня, тому генератор на елементах DD2.1, і DD2.3 працює, транзистор VT1 відкривається в такт з вихідною напругою генератора і світлодіод червоного свічення спалахує. Другий генератор при цьому не працює, і світлодіод зеленого свічення яе горить.

Якщо напруга досягає 12 В, то спрацьовує перший компаратор, на його виході з’являється напруга високого рівня і перший генератор перестає працювати, але на виході елемента DD2.3 з’являється напруга високого рівня, тому транзистор VT1 відкритий і світлодіод червоного свічення горить постійно.

Рис. 119. Схема індикатора напруги бортової мережі автомобіля

Рис. 120. Монтажна плата індикатора напруги бортової мережі автомобіля

При досягненні годує напругою значення 13 В спрацьовує другий компаратор, при цьому транзистор VT1 закривається і світлодіод червоного свічення гасне, але відкривається транзистор ѴТ2 і спалахує світлодіод зеленого свічення. Другий генератор при цьому не працює, так як третій компаратор ще не спрацював і на його виході напруга високого рівня.

Але коли живить напруга досягає 14 В, настає черга третього компаратора, починає працювати другий генератор і світлодіод зеленого свічення починає спалахувати. При зменшенні напруги харчування ці процеси повторюються, але в зворотному порядку.

Монтажна плата індикатора показана на рис. 120. Налагодження зводиться до установки необхідних порогів спрацьовування компараторів підлаштування резисторами R1-R3.

Література: І. А. Нечаєв, Масова Радіо Бібліотека (МРБ), Випуск 1172, 1992 рік.