Такий пристрій (мал. 39, а) можна вмонтувати безпосередньо в радіоапаратуру для контролю напруги живильної батареї і визначення ступеня її розрядки [13]. В ньому використаний знаковий світлодіодний індикатор АЛС324А. Сегменти Ь, е і f індикатора підключені до живильної шини через резистори R4-R6 і світяться постійно. Сегменти а, з і g підключені до виходу дешифратора, зібраного на елементах DD2.2-DD2.4. Елементи DiD’l. ‘L і DD1.4, а також DD1.2, DD1.3 і DD1.6, утворюють порогові пристрої, що спрацьовують при певному рівні живлячої напруги. Харчується індикатор від стабілізатора напруги (стабілітрон VD2, транзистор VT1). Напруга джерела живлення через стабілітрон VD1 надходить на підлаштування резистори R1 і R2, якими встановлюються пороги спрацьовування порогових пристроїв. Схема індикатора напруги зображена на малюнку 39.

Рис. 39. Схема індикатора напруги (а) і його монтажна плата

Якщо напруга батареї в нормальних межах, індикатор висвічує букву Н, якщо воно знаходиться нижче граничного рівня, то букву Р, а якщо перевищує, то світиться буква П. Такий пристрій зручно використовувати в апаратурі, що живиться від акумуляторної батареї, але, звичайно, більшої ємності, ніж 7Д-0, 115. Воно також дозволить контролювати як процеси розряду, так і заряду.

Монтажна плата і розміщення на ній елементів показані на рис. 39,6. Налагодження зводиться до установки резисторами R1 і R2 необхідних порогів індикації напруги, першим з них встановлюється напруга верхнього порогу, а другим – нижнього. Для підвищення економічності індикатор підключають до батареї не постійно, а короткочасно, для цього служить кнопка SB1.

Цей індикатор [14] можна використовувати в магнітофоні як індикатор рівня запису, в радіоприймачі – як індикатор настройки, в підсилювачі ЗЧ-як індикатор вихідної потужності. Він стійко працює в діапазоні частот 30 … 30 000 Гц і володіє чутливістю 0,1 … 0,25 В. Динамічний діапазон діагностуємих сигналу становить 10 … 14 дБ, що дозволяє використовувати його, наприклад, для індикації записуваних сигналів з рівнями -6 … +3 ДБ.

Література: І. А. Нечаєв, Масова Радіо Бібліотека (МРБ), Випуск 1172, 1992 рік.