Сучасніавтомобілі обладнаютьгідравлічним приводомгальм, одним з недоліківякого є небезпекараптової витоку гальмівноїрідини з приводу, що можепризвести до аварії.
Установка на автомобіль
індикатора рівня гальмівноїрідини створює певнезручність в експлуатації йзначно підвищуєбезпеку руху.Індикатор може бутивстановлений на всі типивітчизняних автомобілів згідравлічним приводомгальм і напругою живлення12 В з мінусом на масі, вгідросистему яких залитарідина ГТЖА-2 “Нева”ТУ6-09-550-73. Якщо в гідросистемівикористовується інша маркагальмівної рідини, тономінали елементів,природно, будуть відрізнятисявід наведених на схемі.

Принциповасхема індикатора показана нарис. 1. Йогооснова-мультивібратор натранзисторах Т2 і Т3. Навантаженняммультивібратора служитьтелефонний капсуль Тф1.Транзистор Т4 сприяєбільш чіткої фіксації робочогостану (відкритий – закритий)транзистора Т2.

Колищуп-датчик в бачку занурений угальмівну рідину, на базутранзистора Т1 надходитьнапруга зсуву, і вінвідкритий. При цьому база і емітертранзистора Т2 маютьоднаковий потенціал, і цейтранзистор буде закритий. ВВнаслідок мультивібратора непрацює, а телефон Тф1знеструмлений. Діод Д1 захищаєбазу транзистора Т2. Призниженні рівня гальмівнийрідини в бачку щупвиявляється в повітрі. ВВнаслідок цього транзистор Т1закривається, а транзистор Т2відкривається. Тепермультивібратор буде працюватиз частотою, обумовленоюпостійної часу ланцюга R5C1(Близько 400 Гц). Звуковий сигналпопереджає водія провитоку або недостатньомурівні гальмівної рідини вбачку.

Індикаторзбирають на друкованій платі зфольгованогосклотекстоліти абогетинакс товщиною 1,5 мм.Креслення друкованої плати показанийна рис. 2, а весь покажчик взборі – на рис. 3.

Використовуватив індикаторі германієвінапівпровідникові елементинебажано через їх низькутермостабільності. Резистори- МЛТ-0, 25, конденсатор – МБМ. ВЯк Тф1 можнавикористовувати електромагнітнийтелефонний капсуль будь-якого типуз опором обмотки 65-1600Му, наприклад ТА-4. Телефоннийкапсуль кріплять до друкованоїплаті наступним чином. Вкришці капсуля на діаметрі 35 ммсвердлять два отворидіаметром 3,3 мм з зенковкой звнутрішньої сторони підпотайну головку гвинта М3.Кришку капсуля закріплюютьдвома гвинтами М3 на платі зібоку елементів, потімкапсуль угвинчують в кришку.Друковану плату з телефономпоміщають 8 пластмасовий абометалевий корпус.

Правильнозібраний з кондиційнихдеталей індикатор, як правило,налагодження не вимагає. Вокремих випадках можезнадобитися регулюваннячутливості підборомрезистора R1. Частоту звучаннярегулюють зміноюопору резистора R5.

Датчикмонтують в пластмасовукришку бачка для гальмівноїрідини. Один з можливихваріантів конструкції датчикапоказаний на рис. 4. Датчиквиготовлений з латуні Л62. Довжинадатчика залежить від відстанівід кришки бачка до позначкимінімального рівня гальмівноїрідини в бачку. Дляавтомобіля ВАЗ-2101 вона дорівнює33-35 мм. У разі, якщо приустановці датчика будезакрито вентиляційнеотвір у кришці бачка, поручз датчиком необхіднопросвердлити отвірдіаметром 1,5 мм для повідомленнявнутрішньої порожнини бака затмосферою.

Якщо бачок длягальмівної рідини аботрубопровід, що йде від бачка,металеві, то більшеніяких доробок бачка робитине треба. Якщо ж бачок ітрубопровід зроблений знеметалічних матеріалів(Наприклад, у автомобілів ВАЗ),то гальмівну рідину,знаходиться в бачку,необхідно електричноз’єднати з масою автомобіля.Для цього в бачку в будь-якій точцінижче мінімального рівнягальмівної рідини необхіднопросвердлити отвірдіаметром 4,1 мм, вставити вотвір гвинт М4 зциліндричною головкою,проклавши обабіч стінкибачка ущільнюючі гумові таметалеві шайби, із’єднати гвинт з масою гнучкимбагатожильним проводом (МТБ,БПВЛ та ін) перетином 0,35-0,5 мм2.

Цянеобхідність викликананаступним. Хоча навітчизняних автомобіляхвсіх типів гальмівна рідинаелектрично з’єднана зкорпусом автомобіля(Металевий головнийгальмівний циліндр,металеві трубопроводи тапр.), точка її сполуки вдеяких випадках знаходитьсядалеко від датчика, томуелектричний опірстовпа рідини на ділянцідатчик – корпус становитьодиниці мегом. Так, вавтомобілях ВАЗполіетиленовий бачокз’єднується з головнимгальмівним циліндромдіелектричнимтрубопроводом, і опірділянки датчик – корпус вавтомобілях цього типувиявляється настільки велике,що транзистор 77 невідкривається. Для автомобілів”Москвич-408″, “Москвич-412″заземлювати рідина немаєнеобхідності – бачокрозташований безпосередньо наголовному гальмівному циліндрі, ірідина контактує зкорпусом близько від датчика,тому опір цьогоділянки невелика.

Замикання постінкам бачка між датчиком ікорпусом не відбувається з оглядувеликого опору цьогоділянки навіть при максимальноможливу наявність залишківрідини на стінках. Крімтого, бачки, виготовлені зпластичних мас, поганозмочуються рідиною, астінки бачка розташованівертикально. Тому, якпоказав досвід, можнарозташувати в кришці бачка двадатчика, і один з нихз’єднувати з корпусом. Однаквідстань між датчиками длябільшої надійності роботипристрої не слід робитименше 15 мм.

У цьому випадкуналагодження пристроюзводиться до вибору оптимальноїчутливості підборомрезистора R1. У деякихвипадках при значномузалишку рідини на кришціможе незначнозмінитися частота генераціїмультивібратора.

При установців кришку бачка двох датчиківможна використовувати один і тойж індикатор для контролюрівня гальмівної рідини вбачку і охолоджуючої рідини врадіаторі. Для цього в радіатор(Або в розширювальний бачок)встановлюють аналогічнийдатчик, ізольований відкорпусу, і всі датчикиз’єднують послідовно:один датчик в кришці бачка длягальмівної рідини з’єднуютьзі входом індикатора, інший -з датчиком рівня рідини врадіаторі. При падінні рівнярідини в бачку або врадіаторі ланцюг розмикається, ііндикатор попереджає проце звуковим сигналом.

Рис. 4. Конструкціядатчика індикатора (латунь Л62)