Іноді для живлення пристрою потрібно мати двополярної напруги. При цьому зазвичай основним є джерело позитивної напруги, а ланцюг негативного є допоміжною (Малопотужної). Якщо конструкція призначена для автономного живлення, мати дві батареї незручно. Отримати додаткову напругу (будь-який полярності) можна за допомогою трансформатора, підключеного до виходу мікросхеми, що працює в режимі автогенератора. З вторинної обмотки цього трансформатора напруга випрямляється і подається на схему. Потужність такого джерела не може перевищувати 0,5 … 1 Вт

Другий спосіб отримання додаткової напруги негативної полярності показаний на рис. 5.25.

Конденсаторний перетворювач забезпечує отримання стабілізованого негативного напруги, величина якого залежить від Un і типу застосованої мікросхеми стабілізатора DA2 (6 В або 9 В для мікросхем відповідно 78L06 (КР1157ЕН602) і 78L06 (КР1157ЕН902)). Струм в ланцюзі навантаження не повинен перевищувати 20 мА.

У тому випадку, якщо потрібно мати на ланцюгу з інверсним напругою великий струм (до 4 А), можна скористатися схемою перетворювача з більш потужним вихідним каскадом, виконаним на двох комплементарних польових транзисторах, рис. 5.26 [ЛЗЗ].

Рис. 5.25. Схема для отримання двополярного напруги від одного джерела

Застосування у вихідному каскаді потужних польових МДН-транзистори з індукованим каналом (MOSFET) дозволяє збільшувати робочу частоту такого перетворювача до 100 … 500 кГц – це дає можливість зменшити габарити пристрою, а також забезпечити більш високий ККД перетворення в порівнянні з каскадом, виконаним на біполярних транзисторах.

Ще одна схема інвертора показана на рис. 5.27. Вона дозволяє підвищити негативна напруга щодо джерела живлення за рахунок виникаючої в котушці е.р.с. протилежної Полярності після закривання ключа ѴТ1. Транзистор ѴТ1 підійде будь з P-каналом, що не має всередині діода між стоком і витоком, або ж буде потрібно встановити додатковий діод (Шотки), показаний на схемі пунктиром.

Рис. 5.26. Схема потужного інвертора напруги

Рис. 5.27. Схема підвищує напругу інвертора напруги

Залежно від необхідного мінімального струму навантаження (I “), обраної робочої частоти перетворювача (F) і шпаруватості імпульсів (D), мінімальна допустима індуктивність дроселя L1 визначається за формулою:

  

де Un – напруга живлення.

Література:
Радіоаматорам: корисні схеми, Книга 5. Шелестов І.П.