Конденсатором зазвичай називають пристрій, який має здатність накопичувати електричний заряд. Конструктивно конденсатор являє собою два провідники, розділених діелектриком. Одиницею електричної ємності конденсатора в системі СІ є Фарада. Скорочено позначається буквою Ф. Названа на честь англійського фізика Майкла Фарадея. У радіоелектроніці використовується ємність конденсатора, виражена через дробові одиниці фарад: пікофарад, нанофарадах, мікрофарад (1мкФ = 10 ^ -6 Ф; I нФ = 10 ^ -9 Ф; 1 ІФ = 10 – ^ 12 Ф; 1 мкФ = 10 ^ 3 нФ = 10 ^ 6 пФ ). У старій радіотехнічної літературі використовувалася одиниця ємності – сантиметр: 1 см == 1,11 • 10 ^-12Ф = 1,11 • 10 ^ -6 мкФ = 1,11 пФ.

Конденсатори, як і резистори ^ бувають постійні і змінні (КПЕ – конденсатор змінної ємності). Змінні конденсатори бувають у вигляді декількох блоків і підлаштування. В залежності від матеріалу діелектриків сучасні конденсатори поділяються на такі типи: паперові, вакуумні, повітряні, керамічні, лакопленочние, металопаперові, оксидні, плівкові, слюдяні і електролітичні.

   Основні параметри конденсаторів

Основними параметрами конденсаторів є: номінальна ємність (С “ом), яка зазвичай вказується на корпусі конденсатора, температурний коефіцієнт ємності (ТКЕ) і номінальне напруга (U “OM). Номінальна напруга – це максимальне допустиме постійна напруга, при якому конденсатор здатний працювати тривалий час, зберігаючи параметри незмінними при всіх встановлених для нього температурах. На конденсаторах, в основному, зазначено номінальну робочу напругу при постійному струмі. При роботі конденсатора в схемах змінного струму його номінальну напругу, зазначене на корпусі, має в 1,5 … 2 рази перевищувати гранично допустимий чинне змінну напругу ланцюга.

На корпусі конденсатора зазвичай вказують його тип, напруга, номінальну ємність, допустиме відхилення ємності, ТКЕ і дату виготовлення. Маркують конденсатори як і резистори буквенноціфровим кодом, який позначає номінальну ємність, одиницю виміру, допустиме відхилення ємності і ТКЕ. Наприклад, маркування на конденсаторі 62 pJL розшифровується так: номінальна ємність 62 пФ з допустимим відхиленням ± 5%, ТКЕ групи М75 (75 • 10 ^ -6 / 1 градус С). Літерні коди одиниць виміру номінальних ємностей наведено в табл. 1.3.

   Маркування конденсаторів

Таблиця 1.3 Позначення номінальної величини ємності на корпусах конденсаторів

Повне позначення

Скорочене позначення на корпусі

Позначення одиниць вимірювання

Приклади

позначення одиниць ізмерешАф

Приклади

позначення

   

позначення

Старе

Нове

Старе

Нове

Пікофарад 0 … 999 пФ

пФ

0,82 пФ

5,1 пФ

36 пФ

П

р

5П1

36П

р82

5р1

36р

Нанофарадах 100 … 999 999 пФ

НФ,

1 нФ = 1000 пФ

120 пФ

3300 пФ

68000 пФ

н

   n

ЗНЗ

68Н

П12

ЗПЗ

68П

Мікрофарад 1 … 999 мкФ

мкФ

0,022 мкФ

0,15 мкФ

2,2 мкФ

10 мкФ

м

ц

22Н

М15

2М2

10М

   22 n

ц15

2ц2

10ц

   Колірний код маркування конденсаторів

Конденсатори як і резистори маркують за допомогою колірного коду (рис. 1.2). Колірний код складається з кілець або точок. Кожному кольору відповідає певне цифрове значення. Знаки маркування на конденсаторі зрушені до одного з висновків і розташовуються зліва направо. Номінальна ємність (в пікофарад) представляє число, що складається з цифр, відповідних однієї, двох і трьох або однієї і двом (Для конденсаторів з допуском ± 20%) смугах, помножене на множник, який визначений за кольором смуги. Остання смуга маркування в два рази ширше інших і відповідає ТКЕ. Конденсатори з допуском ± 0,1 … 10% мають шість колірних смуг. Перша, друга і третя смуги – величина ємності в пікофарад, чотири – множник, п’ять – допуск, шість (остання) – ТКЕ. Конденсатори з допуском ± 20% мають п’ять колірних смуг, на них немає колірного коду допуску. Іноді цей тип конденсаторів маркують чотирма кольоровими кільцями. При такій маркуванні перша і друга смуги відводяться для позначення величини, третя смуга – для множника, четверта – для ТКЕ.

Колірний код танталових конденсаторів наведено на рис. 1.3. Слід звернути увагу на те, що у цих конденсаторів позитивний висновок у два рази товще іншого, і відлік кілець починається від головки конденсатора. На рис. 1.4 наведена колірна маркування зарубіжних конденсаторів широкого використання.

Колір

маркування

Номінальна ємність

Множник

Допуск,%

ТКЕ

Перша полоса

Друга

смуга

Третя

смуга

четверта

смуга

П’ята

смуга

Шоста

смуга

Сріблястий

   –

   –

   –

   10^-2

   ±10

   –

Золотистий

   –

   –

   –

   10^-1

   ±5

   –

Чорний

   0

   0

   0

   1

   –

   ±252

Коричневий

   1

   1

   1

   10

   ±1

   ±100

Червоний

   2

   2

   2

   10^2

   ±2

   ±50

Помаранчевий

   3

   3

   3

   10^3

   –

   ±15

Жовтий

   4

   4

   4

   10^4

   –

   ±25

Зелений

   5

   5

   5

   10^5

   ±0,5

   ±20

Синій

   6

   6

   6

   10^6

   ±0,25

   ±10

Фіолетовий

   7

   7

   7

   10^7

   ±0,1

   ±5

Сірий

   8

   8

   8

   10^8

   –

   ±1

Білий

   9

   9

   9

   10^9

   –

   –

Немає кольору

   –

   –

   –

   –

   ±20

   –

                        

Рис. 1.2. Колірний код вітчизняних конденсаторів широкого застосування

Колір маркування

Номінальна ємність

Допуск,%

Перший

елемент

Другий

елемент

Третій елемент

(Множник)

Четвертий

елемент

Сріблястий

   –

   –

   10^-2

   ±10

Золотистий

   –

   –

   10^-1

   ±5

Чорний

   –

   0

   1

   –

Коричневий

   1

   1

   10

   ±1

Червоний

   2

   2

   10^2

   ±2

Помаранчевий

   3

   3

   10^3

   –

Жовтий

   4

   4

   10^4

   –

Зелений

   5

   5

   10^5

   ±0,5

Синій

   6

   6

   10^6

   ±0,25

Фіолетовий

   7

   7

   10^7

   ±0,1

Сірий

   8

   8

   10^8

   ±0,05

Білий

   9

   9

   10^9

   –

                                

Рис. 1.3. Колірний код танталових конденсаторів

Колір

маркування

1 і 2 цифри

Множник

Допуск,%

клас

ТКС

Чорний

   0

   1

   20

 

   0

Коричневий

   1

   10

   1

   1

   -33

Червоний

   2

   10^2

   2

 

   -75

Помаранчевий

   3

   10^3

 

   2

   -150

Жовтий

   4

   10^4

   

   -220

Зелений

   5

   

   3

   -330

Синій

   6

     

   -470

Фіолетовий

   7

     

   -750

Сірий

   8

 

   0,5

   

Білий

   9

   

   4

 

Золотистий

   

   5

 

   + 100

Срібний

   

   10

   

Рис. 1.4. Колірна маркіровка зарубіжних конденсаторів широкого використання

Література: В.М. Пестриков. Енциклопедія радіоаматора.