За допомогою цього пристрою можна прослуховувати КВ-сигнали радіомовних і любительських радіостанцій на УКВ-приймач, що працює на частоті приблизно 90 Мгц.

Принципова схема КВ-перетворювача наведена на рис. 1.

Принцип роботи перетворювача полягає в наступному. Радіосигнал з антени WA1 поступає на фільтр високих частот С1, L1. Далі посилюється каскадом на ѴТ1 і поступає на змішувач, зібраний на транзисторі ѴТ2, також на цей змішувач подається сигнал з гетеродина на транзисторі ѴТЗ, частота перебудови якого складає 75 … 85 МГц. Частота, рівна сумі частоти гетеродина і приймальні частоти, виділяється на виході змішувача. Принимаемая частота коливається в межах 5 … 15 МГц.

У перетворювачі можна використовувати широкий спектр деталей, номінали елементів некритичні і можуть змінюватися в невеликих межах.

Транзистори ѴТ1 … ѴТЗ – КТ368 можна застосовувати й інші з граничною частотою не менше 300 МГц. Контур С1, L1 можна взяти від стандартного KB-приймача. Котушки L2 і L3 намотані на оправці діаметром

5 мм і містять по 6 витків дроту

Рис. 1. Схема КВ

перетворювача ПЕВ діаметром 0,8 мм. В якості антени WA1 можна використовувати відрізок мідного дроту завдовжки не менше 1 м.

Налаштування перетворювача зводиться до підбору номіналу конденсатора С10 до появи в УКХ-діапазоні 90 МГц КВ-радіо-станцій. Перебудова по діапазону здійснюється змінним конденсатором С9. Для плавної настройки на слабкі сигнали, наприклад, в любительських діапазонах, використовується змінний резистор R10.

Автор статті – Є. Барсуков

Стаття опублікована в РЛ, № 10,2003 р.