При створенні даного підсилювача була поставленамету створити якісний підсилювач, відповідний як для прослуховування музики,так і для перегляду фільмів. Так як підсилювач багатоцільовий, з’явиласянеобхідність у комутаторі входів.

Схема підсилювача приведена на мал.1.

рис.1

Підсилювач повністю тріодний. В якостівихідної лампи був обраний здвоєний тріод 6Н6П. Ця лампа була обрана із занизького анодної напруги і низького внутрішнього опору, що дозволяєпідвищити віддачу на вихідному трансформаторі а в наслідок і вихідну потужність. Вдрайверні каскаді використовується здвоєний тріод 6Н23П, обраний, як найбільшвідповідний під вимоги схеми.

Тріоди всередині балонів Запаралеленими:завдяки цьому зменшується КНС (коефіцієнт нелінійних спотворень),збільшується вихідна потужність, а так само зменшується внутрішнє опірлампи.

В якості вихідного трансформатораіспрользуется перемотати трансформатор ТВЗ-1-9 (технологія перемотування приведенау статті “Поліпшення параметрівтрансформатора ТВЗ-1-9“). Мережевий трансформатор -типу ЖШ4.709.055 з домотать накальной обмоткою. Накальной обмотки містить 45витків дроту марки ПЕЛ-0, 5.

Випрямляч – напівпровідниковий, виконаний застандартної двохполуперіодній схемі. Дроселі – будь-які відповідні (зіндуктивністю більше 5 Гн)

Для затримки анодної напруги використовуєтьсяцифрова схема затримки з індикацією ступеня включення (прогріву ламп)підсилювача. Після включення підсилювача на індикаторі відображається номервключеного каналу комутатора. У підсилювача так само є режим очікування,якийреалізується шляхом відключення анодної напруги вихідних каскадів.

Переключення каналів в комутаторі реалізованопо засобам інтегрального лічильника, на вході якого підключеніелектромагнітних реле.

Зовнішній вигляд підсилювача наведено на рис.2.

рис.2

Підсилювач виконаний навісним монтажем, блокцифрового керування виконаний друкованим монтажем.

На завершення хочу навести деякі параметрипідсилювача:

  • Номінальна вихідна потужність, Вт
  • Діапазон частот, що пропускаються, Гц
  • Вхідний опір, кОм
  • Потужність, споживана від електромережі, Вт
  • Число каналів комутації
1.5
50-35000
47
75
3