Комутатор виконаний з задає генератором на КМОП инвертор. Частота автогенератора залежить від номіналів C2-R1.

Так як польовий транзистор з ізольованим затвором управляється статичним зарядом і не вимагає великого струму в затворі, на нього можна подавати сигнал прямо з виходу КМОП мікросхем. Паралельне включення елементів DD1.3 … DD1.6 зменшує вихідну зі свавільство мікросхеми, що при перемиканні прискорює розсмоктування зарядів, накопичених на ємності затвора VT1.Принципова схема малогабаритного переривника струму на КМОП мікросхемі наведена на малюнку 1.

Рисунок 1 – Схема переривника з автогенератора на КМОП мікросхемі

Велика вхідна ємність потужних польових транзисторів пояснюється особливостями технології їх виготовлення – фактично в одному корпусі знаходиться багато транзисторів, включених паралельно, що дозволяє збільшити максимально допустимий робочий струм.