Пропоноване пристрій зібрано на широко поширеною мікросхемі типу К237УН1 і призначене для виявлення слабких акустичних сигналів. У схемі використаний електретний мікрофон типу МСЕ-333. Сигнал змікрофона M1 надходить на вхід мікросхеми DA1 типу К237УН1, яка являє собою підсилювач низької частоти. Підсилювач включений по типовою схемою. Транзистори VT1 ​​типу КТ315 і VT2 типу КТ361 виконують роль емітерний повторювачів і служать для посилення сигналу по струму. В якості навантаження використовується телефон типу ТМ-2А.

Рис. 1 Мікрофон на спеціалізованій мікросхемі
Налаштування підсилювача звукової частоти полягає в отриманні максимальної потужності сигналу на виході мікросхеми DA1 шляхом зміни опору резистора R3. Опір резистора R3 підбирають таким, щоб при номінальній напрузі живлення 9 В і відсутності сигналу звукової частоти на вході мікросхеми DA1 потенціал на виведення 1 мікросхеми DA1 знаходився в межах 3,75-3,85 В.
У випадку нестійкої роботи підсилювача, його самозбудження, необхідно між виходом мікрофона М1 і конденсатором С2 включити резистор опором2-68 кОм.
Пристрій працездатно в діапазоні живлячих напруг 3-9 В, споживаний при цьому струм складає 2-6 мА.
Замість мікрофона можливе підключення многовитковой котушки індуктивності. Вона підключається між точками А і В схеми. Мікрофон M1 ірезистор R1 при цьому відключаються. В останньому випадку можлива реєстрація змінних магнітних полів.