На мікросхемах таймера можна зібрати малопотужний передавач на діапазон частот 100-500 кГц, що працює з амплітудною модуляцією, рис. 5.76 [Л47]. Його можна використовувати як безконтактного ключа або в пристроях автоматики.

Робоча частота передавача залежить від елементів R1-R2-C1 задаючого генератора на мікросхемі DA1. Друга мікросхема – типовий одновібратор (запускається по входу 2), ширина імпульсів у якого залежить від напруги, що модулює (Fmoa), що подається на вхід 5 (конденсатор С4 забезпечує розв’язку входу від постійної складової сигналу, що модулює). Вихідні імпульси надходять у резонансний контур L1-C7-C8, налаштований на частоту задаючого генератора (за допомогою С8), де підтримують гармонійні коливання. Амплітуда цих коливань буде залежати від ширини приходять імпульсів. Неповне включення котушки L1 до DA2 / 3 знижує вплив низького опору виходу мікросхеми на добротність контуру. Котушку можна намотати на феритових стержні (будь-якої форми) від СВ або ДВ радіоприймача.

Наведені діаграми напруг пояснюють роботу.

Література:
Радіоаматорам: корисні схеми, Книга 5. Шелестов І.П.