При підключенні і відключенні навантаження в електромережі нерідко виникають перешкоди, які порушують нормальну роботу чутливих електронних приладів та електричних систем.
Пристрій, схема якого показана на рис. 1, реалізує “м’яке” підключення і відключення навантаження.

Puc.1
При замиканні контактів вимикача SA1 в процесі зарядки конденсатора С1 (через резистор R1), транзистор VT1 поступово відкривається і струм колектора плавно наростає до значення, обумовленого співвідношенням опорів резисторів R1 і R2. Відповідно плавно зростає і струм в навантаженні. При виключенні конденсатор розряджається через резистор R2 і перехід база-емітер транзистора. Струм навантаження плавно знижується до нуля. За вказаних на схемі значеннях елементів і потужності навантаження 200 Вт тривалість процесу включення складає 0,1 с, виключення – 0,5 с.
Втрати напруги в цьому пристрої відносно невеликі, вони визначаються сумою прямого падіння на двох діодах і ділянці колектор – емітер працюючого транзистора, яке приблизно становить:
Uce (B) = 0,7 + R1 * Iн/h21е
В залежності від струму навантаження і коефіцієнта передачі струму бази транзистора слід підібрати резистор R) таким чином, щоб падіння напруги на транзисторі і потужність розсіювання на ньому підтримувалися б в включеному стані на допустимому рівні.

Puc.2
У варіанті пристрою, зображеного на рис. 2, передбачений захист від перевантажень і коротких замикань. При перевищенні струму встановленої величини падіння напруги на резисторі R5 відкриває транзистор VT2 і його колекторний перехід блокує транзистор VT1. Струм, при якому спрацьовує захист, можна визначити із співвідношення
Iмакс = 0,7 / R5.
Слід враховувати, що потужність розсіювання транзистором VT1 в разі короткого замикання істотно зростає, і тому необхідні додаткові схемні вирішення, що виключають його вихід з ладу.
Примітка. У пропонованих варіантах схемотехнічного рішення транзистор VT1 повинен мати допустима напруга колектор-емітер не менше 300 В і розсіює потужність колектора не менше 10 Вт