Приймач виконаний за рефлексної схемою, в ньому застосовані два резонансних підсилювача РЧ на транзисторах VT1, VT2 і Рефлексний каскад на транзисторі VT3. Вхідний контур магнітної антени налаштований на частоту 774 кГц, але в залежності від місцевості, в якій Ви проживаєте, його треба буде налаштувати на частоту найближчій потужної радіостанції. З котушки зв’язку L2 сигнал РЧ надходить на транзистор VT1, в колекторних ланцюг якого включений контур L4, С3, резонансна частота якого відповідає частоті прийнятого сигналу. Фільтри L3C4 і L5C7 служать для розв’язки каскадів підсилювачів по ланцюгу харчування.

Магнітна антена приймача виконана на феритовому стержні 400НН діаметром 10 мм і довжиною 200 мм. Котушка L1содержіт 115 витків дроту ПЕЛШО 0,12, намотаних на паперовому каркасі, щоб можна було пересувати котушку уздовж стрижня при налаштуванні. Котушка L2 так само намотується на каркас і містить 10 витків цього ж дроту. Котушки L4, L6 резонансних підсилювачів намотані на кільцях типорозміру К7х4х2 з фериту 600НН, і містять 55 витків дроту ПЕЛШО 0,12 з відведенням від 17 витка, рахуючи від нижнього за схемою виведення. На таких же кільцях намотані і всі інші котушки. Дроселі L3, L5 містять по 260 витків ПЕЛ 0,1, трансформатор містить 130 Виково дроту ПЕЛ 0,12 (L7), а обмотка L8 складається з 170 витків дроту ПЕЛ 0,1. Головні телефони типу ТОН – 1 опором 1600 Ом.

 

 

Література:
Миколаїв А.П., Малкіна М.В.
Н82 500 схем для радіоаматорів. Уфа.: SASHKIN SOFT, 1998, 155 с., З іл, – Бібліогр. По головам.